Μεταβολή του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη και την Ε.Ε.-28

 

Το 1ο τρίμηνο του 2014 το ΑΕΠ της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 0,2% και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) κατά 0,3%, σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2013, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat. Τα αντίστοιχα ποσοστά αύξησης για το 4ο τρίμηνο του 2013 ήταν 0,3% και 0,4%.

Συγκρινόμενα με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,9% στην Ευρωζώνη και κατά 1,4% στην Ε.Ε. κατά το 1ο τρίμηνο του 2014.

Μεταξύ των κρατών-μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το 1ο τρίμηνο του 2014, η Ουγγαρία (1,1%), η Πολωνία (1,1%) και η Μάλτα (0,9%) κατέγραψαν τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης ενώ η Ολλανδία (-1,4%), η Εσθονία (-0,7%) και η Κύπρος (-0,7%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,2% στην Ευρωζώνη και κατά 0,4% στην Ε.Ε. ενώ ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου κατά 0,2% και 0,5% αντίστοιχα. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,2% και 0,4% ενώ οι εισαγωγές κατά 0,8% και 1,2% αντίστοιχα στην Ευρωζώνη και στην Ε.Ε.

Οι αναιμικοί ρυθμοί ανάπτυξης της Ευρωζώνης και της Ε.Ε. είναι τα αποτελέσματα των πολιτικών λιτότητας που οδηγούν στην ανεργία, τη φτώχεια και την εξαθλίωση μεγάλα τμήματα του ευρωπαϊκού πληθυσμού.

 

Η ανεργία στην Ελλάδα τον Απρίλιο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Απρίλιο καταγράφηκε ο μικρότερος, μετά το 2009, αριθμός των απασχολουμένων στη χώρα μας (3.471.930 άτομα). Συγκεκριμένα ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν μειωμένος κατά 1.067.791 άτομα. Το ποσοστό της ανεργία ήταν 27,3% στα ίδια περίπου επίπεδα με τον Απρίλιο του 2013. Ενώ η ανεργία των νέων (15-24 ετών) παρουσιάζει οριακή μείωση (04/2014: 56,3%-04/2013: 58,9%) λόγω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η ανεργία στις ηλικίες 25-34 ετών και 35-44 ετών εμφανίζεται αυξημένη (36,1% και 24,8% αντίστοιχα) γεγονός εξαιρετικά ανησυχητικό καθώς πρόκειται για τις πλέον παραγωγικές ηλικίες που η παραμονή τους εκτός εργασίας θα έχει ως συνέπεια και τη σταδιακή απαξίωση της εργασιακής εμπειρίας και των δεξιοτήτων τους.

«Πρωταθλήτριες» στην ανεργία είναι οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Μακεδονίας-Θράκης και Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας με ποσοστό 28,6% ακολουθούμενες από την Αττική (28,1%). Η καταγραφή υψηλών ποσοστών ανεργίας στη Βόρειο Ελλάδα σε συνδυασμό με την ενίσχυση της Χρυσής Αυγής κατά τις πρόσφατες Ευρωεκλογές απαιτούν την αυξημένη προσοχή των δυνάμεων της Αριστεράς και την επεξεργασία θέσεων και προτάσεων για την έξοδο από την κρίση και τη δημιουργία σταθερών και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας.

 

Οι εξελίξεις στο εμπορικό ισοζύγιο

(σε εκατ. ευρώ)Ιαν.-Μάιος 2012Ιαν.-Μάιος 2013ΜεταβολήΙαν.-Μάιος 2014Μεταβολή
Εισαγωγές20.725,319.629,8-5,3%19.483,2
Εξαγωγές10.635,711.557,4+8,7%10.651,7-7,8%
Εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή13.191,912.300,9-6,8%13.220,9+7,5%
Εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή6.992,76.978,16.639,2-4,9%

 

Από τη δημοσίευση των στοιχείων για την εξέλιξη των εμπορευματικών συναλλαγών της χώρας μας για τον Μάιο 2014, προκύπτουν οι ακόλουθες παρατηρήσεις για το 5μηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2014 σε σύγκριση με τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα των ετών 2012 και 2013 (βλέπε και σχετικό πίνακα):

1. Επιβεβαιώνεται η εκτίμηση ότι εξαντλήθηκαν τα περιθώρια για μείωση των εισαγωγών, που ήταν η κύρια αιτία μείωσης του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου. Το 5μηνο 2014 οι εισαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, ήταν στα ίδια επίπεδα με το 5μηνο του 2013. Οι εισαγωγές χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν το ίδιο χρονικό διάστημα κατά 7,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και ήταν στα ίδια επίπεδα με το 2012.

2. Παράλληλα καταγράφεται εξάντληση των περιθωρίων αύξησης των εξαγωγών. Το 5μηνο 2014 οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, μειώθηκαν κατά 7,8% και κυμάνθηκαν στα επίπεδα του 2012. Οι εξαγωγές χωρίς τα πετρελαιοειδή μειώθηκαν κατά 4,9% και κυμάνθηκαν σε επίπεδα κατώτερα του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2012(!).

Η αρνητική εξέλιξη των εμπορευματικών συναλλαγών αποτελεί μία ακόμη απόδειξη της κατάρρευσης του παραγωγικού υποδείγματος της χώρας. Ούτε η δραστική μείωση του κόστους εργασίας ούτε η διάλυση των εργασιακών σχέσεων συνετέλεσαν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων. Απαιτείται ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης που είναι το μόνο που μπορεί να δημιουργήσει θέσεις σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας.

 

Ερανιστής: Γιώργος Τοζίδης

www.gtozidis.wordpress.com

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!