Εθνικό έγκλημα και η ιδιωτικοποίηση του Ομίλου ΔΕΠΑ. Του Γιώργου Τοζίδη

Η μονοπώληση της επικαιρότητας από τα νέα μέτρα που λαμβάνονται ενάντια στο εισόδημα, τις εργασιακές σχέσεις και τα ασφαλιστικά δικαιώματα μισθωτών και συνταξιούχων, αφήνει στο «σκοτάδι» της ενημέρωσης τη διαδικασία εκποίησης της δημόσιας περιουσίας. Μια διαδικασία που ξεκίνησε από το τραπεζικό σύστημα (παράδοση ΑΤΕ στην Πειραιώς, απαξίωση Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου), συνεχίζεται με τις υποδομές (λιμάνια και αεροδρόμια), την ακίνητη περιουσία και τις κερδοφόρες δημόσιες εταιρίες (π.χ. ΟΠΑΠ). Παράλληλα, εδώ και μερικούς μήνες, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εκποίησης του Ομίλου της Δημόσιας Επιχείρησης Παροχής Αερίου (ΔΕΠΑ) που, παρά το ότι βρίσκεται σε «απόλυτη προτεραιότητα» (Καθημερινή, 09/09/2012), δεν συγκεντρώνει (κακώς), τα φώτα της δημοσιότητας.

Ποιος είναι ο Όμιλος ΔΕΠΑ
Ο Όμιλος ΔΕΠΑ είναι ο κύριος πάροχος φυσικού αερίου στην Ελλάδα, υπεύθυνος για τη χονδρική πώληση, εμπορία, προμήθεια φυσικού αερίου σε μεγάλους πελάτες και στη διανομή σε πελάτες λιανικής και περιλαμβάνει τις εξής εταιρίες:
1. Τη ΔΕΠΑ που δραστηριοποιείται στη χονδρική πώληση, εμπορία, προμήθεια φυσικού αερίου σε μεγάλους πελάτες και τη διανομή σε πελάτες λιανικής. Μέτοχοι της εταιρίας είναι το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 65% και η εταιρία «Ελληνικά Πετρέλαια» (ΕΛΛΠΕ) με ποσοστό 35%. Σημειώνεται ότι στα «ΕΛΛΠΕ» το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει με ποσοστό 35,5% και ο όμιλος Λάτση με 42-43%.
2. Τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ), ο οποίος είναι 100% θυγατρική της ΔΕΠΑ και έχει στην κυριότητά του και λειτουργεί το δίκτυο μεταφοράς αερίου υψηλής πίεσης και τις εγκαταστάσεις επαναεροποίησης του υγρού φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Έχουν κατασκευασθεί πάνω από 1.000 χιλιόμετρα δικτύου υψηλής πίεσης μεταφοράς, 500 χιλιόμετρα μέσης πίεσης διανομής σε έναν αριθμό διαφορετικών περιοχών και ένα εκτεταμένο δίκτυο αγωγών χαμηλής πίεσης σε τουλάχιστον έξι ευρύτερες αστικές περιοχές.
Ο ΔΕΣΦΑ συμμετέχει, με ποσοστό 50% (το υπόλοιπο 50% ανήκει στην εταιρία Gazprom), στην εταιρία South Stream-EΛΛΑΣ Α.Ε. που είναι υπεύθυνη για το ελληνικό τμήμα του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου South Stream που θα μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο, μέσω Θράκης-Μακεδονίας-Ηπείρου, στην Ιταλία.
3. Την Εταιρία Διανομής Αερίου Α.Ε. (ΕΔΑ Α.Ε.) που ελέγχεται κατά 100% από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. και συμμετέχει στις Εταιρίες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) με ποσοστό 51%. Σήμερα, λειτουργούν τρεις (3) ΕΠΑ:
α. Στην περιοχή της Αττικής, με τη συμμετοχή της Shell Gas B.V.
β. Στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας, με τη συμμετοχή της ιταλικής Eni.
Σύμφωνα με το 5ετές επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρίας, θα δημιουργηθούν 3 νέες ΕΠΑ σε Στερεά Ελλάδα και Εύβοια, Κεντρική Μακεδονία και Ανατ. Μακεδονία και Θράκη και θα αναπτυχθεί δίκτυο πρατηρίων λιανικής που θα διαθέτουν φυσικό αέριο για την κίνηση οχημάτων.
4. Την εταιρία «Υποθαλάσσιος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Ιταλίας-Ποσειδών Α.Ε. (IGI Poseidon S.A.), που ιδρύθηκε το 2008 από την ελληνική εταιρία ΔΕΠΑ Α.Ε. (50%) και την εταιρία Edison International Holding N.V. (50%).
Η εν λόγω εταιρία είναι υπεύθυνη για τη μελέτη, την κατασκευή και τη λειτουργία του υποθαλάσσιου διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας-Ιταλίας (IGI Poseidon S.A.), καθώς και των χερσαίων εγκαταστάσεών του, δηλαδή των σταθμών Μέτρησης και Συμπίεσης.
Συμμετέχει, επίσης, στην εταιρία Interconnector Greece Bulgaria AD (ICGB AD), που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2011 από τις IGI Poseidon S.A. και Bulgarian Energy Holding EAD. Η εταιρία είναι υπεύθυνη για τη μελέτη και κατασκευή του νέου αγωγού διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, που θα αποτελέσει μέρος του αγωγού IGI, δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης στη Βουλγαρία και άλλες χώρες της Ν.Α. Ευρώπης, σε νέες πηγές προμήθειας φυσικού αερίου. Ο αγωγός θα έχει ως σημείο εκκίνησης την Κομοτηνή και θα καταλήγει στη Stara Zagora της Βουλγαρίας.
Το κύρος του Ομίλου ΔΕΠΑ προκύπτει και από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει και ενισχύει, μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων της, όλα τα έργα του ομίλου, ιδίως αυτά των οποίων η θετική συνέργεια ξεπερνά τα σύνορα της χώρας και εκτείνεται πρώτιστα στο χώρο της Ν.Α. Ευρώπης και συνακόλουθα στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Ενδεικτικά αναφέρονται τα έργα των διασυνδέσεων Τουρκία-Ελλάδα, Ελλάδα-Ιταλία, Ελλάδα-Βουλγαρία και ο νέος σταθμός αεριοποίησης υγροποιημένου αερίου στη Βόρεια Ελλάδα, που συμβάλλουν στη διεύρυνση των πηγών προμήθειας, στην ανάπτυξη ενδιάμεσων αναδυόμενων αγορών και στην ενίσχυση δημιουργίας περιφερειακών αγορών φυσικού αερίου.

Περιζήτητη νύφη
Σύμφωνα με την τελευταία απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ιούλιος 2009), δεν υπάρχει υποχρέωση ιδιωτικοποίησης, στα πλαίσια της απορρύθμισης της αγοράς ενέργειας, των κρατικών δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Ήδη η Γαλλία και η Γερμανία έχουν κάνει χρήση αυτής της επιλογής προκειμένου να προστατέψουν τα κρατικά μονοπώλια (EDF και GDF στη Γαλλία, EON και RWE στη Γερμανία). Το περιθώριο επιλογής αυτής της ρύθμισης λήγει στις 03/03/2013. Οι μνημονιακές κυβερνήσεις στην Ελλάδα «αγνοούν» αυτήν τη ρύθμιση και επισπεύδουν την ιδιωτικοποίηση, με μόνη πρόβλεψη τη διατήρηση στην κατοχή του ελληνικού Δημοσίου, του 34% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ.
Από το πρώτο στάδιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκρίθηκαν 14 εταιρίες, μεταξύ των οποίων και διεθνείς κολοσσοί της αγοράς φυσικού αερίου (Gazprom και Negusneft από Ρωσία, Eni και Edison από Ιταλία, Sonatrach από Αλγερία και η κρατική εταιρία του Αζερμπαϊτζάν). Αυτή η μεγάλη συμμετοχή επιβεβαιώνει το στρατηγικό χαρακτήρα του ομίλου και τις προοπτικές ευρύτερης διασύνδεσης της υφιστάμενης υποδομής με τις υποδομές γειτονικών χωρών, τον αυξανόμενο ρόλο του φυσικού αερίου στη διεθνή ενεργειακή σκηνή και την κομβική γεωγραφική θέση της χώρας. Το γεωστρατηγικό αυτό πλεονέκτημα δεν επιτρέπεται να εκχωρηθεί στο ιδιωτικό κεφάλαιο (ελληνικό ή ξένο) καθώς μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη εργαλείο για τη διεθνή αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας προς όφελος των εργαζομένων και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων που πλήττονται σήμερα από την κρίση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ πρέπει να αναδείξει το σχεδιαζόμενο έγκλημα της ιδιωτικοποίησης του Ομίλου ΔΕΠΑ και να κινητοποιήσει όλα τα πρόσφορα μέσα για την αποτροπή του. Ο αγώνας για να μην ξεπουληθεί, όχι απλά η δημόσια περιουσία, αλλά το μέλλον της πατρίδας, τώρα αρχίζει…

Οικονομικά στοιχεία και προοπτικές
Οι πωλήσεις φυσικού αερίου που πραγματοποίησαν οι εταιρίες του Ομίλου αυξήθηκαν το 2011, σε σύγκριση με το 2009, κατά 81%. Το 2011 ο όγκος των πωλήσεων ήταν αυξημένος κατά 30% σε σύγκριση με το 2010.
Την 4ετία 2008-2011 ο Όμιλος εμφάνισε καθαρά κέρδη μετά από φόρους συνολικού ύψους 463 εκατομμυρίων ευρώ.
Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται σε 1.500 εκατομμύρια ευρώ περίπου.
Πέραν, όμως, των οικονομικών στοιχείων, την πραγματική αξία του Ομίλου αυξάνουν και τα ακόλουθα:
1. Τα συμβόλαια πελατών στην ελληνική αγορά τα οποία παρουσιάζουν αλματώδη αύξηση (30% το 2011 έναντι του 2010).
2. Τα συμβόλαια προμήθειας με τη Ρωσία (Gazprom, από την οποία προμηθεύεται τα 2/3 της συνολικής ποσότητας), την Αλγερία και την Τουρκία καθώς και η συμμετοχή της στον αγωγό ΙΤGI, στο τμήμα του South Stream που θα διέρχεται από την Ελλάδα, και στον αγωγό Βουλγαρίας-Ελλάδας.
3. Η προβλεπόμενη μεγάλη αύξηση στη χρήση φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2020. Η στρατηγική για την εξέλιξη του ισοζυγίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2020 προβλέπει τη σημαντική μείωση της παραγόμενης ενέργειας από λιγνίτη στο 24,1% (2010: 47,1%) και από πετρέλαιο στο 2,3% (2010: 13,6%). Αυτή η τεράστια μείωση θα καλυφθεί με την αύξηση της παραγόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο 32% (2010: 5,9%) και φυσικό αέριο στο 31,9% (2010: 20,9%). 
4. Τα μεγάλα περιθώρια αύξησης στη χρήση φυσικού αερίου για ιδιωτική κατανάλωση (οικίες και οχήματα). Σημειώνεται ότι ενώ η χρήση φυσικού αερίου στην ευρωζώνη φαίνεται ότι έχει εξαντλήσει τα περιθώρια αύξησής της (τη δεκαετία 2000-2010 καταγράφηκε αύξηση μόλις 5%), στην Ελλάδα η χρήση φυσικού αερίου, το ίδιο χρονικό διάστημα, διπλασιάστηκε.

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!