Τασούλα Βερβενιώτη, Η γυναίκα της Αντίστασης. Η είσοδος των γυναικών στην πολιτική, Β’ έκδοση επαυξημένη, Κουκκίδα, Αθήνα 2013, σελ. 394

Η μελέτη της ιστορικού Τασούλας Βερβενιώτη εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1994, συμπίπτοντας, καθόλου τυχαία, με μια σημαντική καμπή της ιστοριογραφίας για την κρίσιμη δεκαετία 1940-1949: Tη στροφή από την πολιτική και διπλωματική στην κοινωνική ιστορία.
Εξαντλημένο το βιβλίο της, εδώ και πολλά χρόνια, δεν έπαψε να θεωρείται έργο αναφοράς, μια από τις πρώτες περιεκτικές και σφαιρικές μελέτες για τις αλλαγές που επέφερε (ή δεν μπόρεσε να επιφέρει) η μαζική συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή, μέσα από την ένταξη στις οργανώσεις αντίστασης, ιδιαίτερα τις ΕΑΜικές.
Στο έργο της η ιστορικός, αφού κάνει μια εκτεταμένη αναφορά στην κατάσταση των γυναικών στην Ελλάδα του Mεσοπολέμου και την περίοδο της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου, εξετάζει τις συνθήκες ζωής κατά τη διάρκεια της Κατοχής, τις επιπτώσεις της πείνας και της μαύρης αγοράς, αλλά και των γερμανικών αντιποίνων στη ζωή των γυναικών. Στη συνέχεια, μελετά τις εντάσεις που προκαλεί η ριζοσπαστικοποίηση μέσα από την Αντίσταση απέναντι σε γερά ριζωμένες αντιλήψεις, όπως η θρησκεία, η τιμή και η ιδιοκτησία. Η δράση των γυναικών, τόσο η αυθόρμητη και ανοργάνωτη όσο και εκείνη μέσα από οργανώσεις σαν την Εθνική Αλληλεγγύη και τη Λεύτερη Νέα, οι κινητοποιήσεις στους δρόμους της Αθήνας και των άλλων μεγάλων πόλεων, αλλά και η ένταξη των πρώτων ανταρτισσών στις γραμμές του ΕΛΑΣ, απασχολούν το δεύτερο ήμισυ της μελέτης της.
Το έργο της Τασούλας Βερβενιώτη υπήρξε πρωτοποριακό για την εποχή που συντέθηκε. Όχι μόνο λόγω του θέματός του όσο, κυρίως, της οπτικής την οποία υιοθέτησε, την οπτική των «από τα κάτω», των κοινωνικών υποκειμένων και όχι των πολιτικών ηγεσιών, αλλά επίσης και για τη μεθοδολογία που υιοθέτησε: Aποτελεί ένα από τα πρώτα επιστημονικά ιστορικά έργα που κάνουν χρήση προφορικών συνεντεύξεων, υιοθετώντας μεθόδους τής μάλλον παρεξηγημένης, εκείνη την εποχή τουλάχιστον, προφορικής ιστορίας.
Χάρη στις Eκδόσεις Κουκκίδα, το έργο αυτό της Τ. Βερβενιώτη είναι και πάλι διαθέσιμο στους ερευνητές και τους φιλίστορες.
Η παρούσα δεύτερη έκδοση έχει εμπλουτιστεί με ένα πολύτιμο ευρετήριο ονομάτων, καθώς και με έναν περισσότερο αναπτυγμένο και λειτουργικό πίνακα περιεχομένων, ώστε να γίνει περισσότερο «φιλικό προς τον χρήστη».        

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!