Και ξαφνικά, η τρόικα φέρεται να έχει αντιρρήσεις για τη συγχώνευση Εθνικής – Eurobank δημιουργώντας πολλά ερωτήματα για τις προθέσεις της.

Επισημαίνεται ότι:
1. Η διαδικασία συγχώνευσης έχει σχεδόν ολοκληρωθεί αφού η Εθνική έχει αποκτήσει ποσοστό 84,4% της Eurobank.
2. Ήταν γνωστό από την αρχή και είχε γίνει αποδεκτό από την τρόικα, ότι δημιουργείται μια πολύ μεγάλη τράπεζα με ενεργητικό ίσο με το εγχώριο Α.Ε.Π.
3. Οι αντιρρήσεις της τρόικας μάλλον έχουν να κάνουν με τα σχέδια απόκτησης της Εθνικής από τη Deutsche Bank, χωρίς την επιβάρυνση που θα προκύψει από τη συγχώνευση αφού πρόκειται ουσιαστικά για διάσωση της Eurobank.
4. Η ραγδαία πτώση της τιμής της μετοχής της Εθνικής έχει σαν αποτέλεσμα η χρηματιστηριακή αξία της να ισούται με τα ετήσια κέρδη της θυγατρικής της Finansbank και να υπολείπεται της αξίας των έργων τέχνης που έχει στην κατοχή της. Αν, δηλαδή, πωληθεί, θα πρόκειται για τεράστιο σκάνδαλο.
5. Βασικός μέτοχος ελέγχοντας, άμεσα ή έμμεσα, το 23,9% του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής, εξακολουθεί να είναι το ελληνικό δημόσιο και αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις επιδιώξεις της.
Την ώρα που γράφονται τα παραπάνω (μεσημέρι Παρασκευής), δεν μπορεί να προδιαγραφεί η κατάληξη των διαπραγματεύσεων. Αν χρειασθεί, στο επόμενο φύλο της εφημερίδας θα υπάρχει αναλυτικός σχολιασμός.

Γ.Τ.

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!