Μια αποκαλυπτική «θωράκιση» στελέχους του ΥΠΕΚΑ.

Απόσπαση κατά παρέκκλιση, με διατήρηση μισθών και προνομίων και διασφάλιση ότι θα διατηρηθεί η θέση έστω και προσωποπαγής. Μια τέτοια προνομιακή μεταχείριση σε καιρό συγχωνεύσεων, εφεδρείας και απολύσεων και μάλιστα με ειδική νομοθετική ρύθμιση είναι τουλάχιστον πρόκληση.
Διαβάστε: «Σε περίπτωση κάλυψης της ανωτέρω θέσης με απόσπαση, ο αποσπώμενος συνεχίζει να λαμβάνει το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων και λοιπών αμοιβών και προνομίων που ελάμβανε… από τον φορέα από τον οποίο προέρχεται… Ο αποσπώμενος επανέρχεται αυτοδικαίως μετά την για οποιοδήποτε λόγο λήξη της θητείας του στη θέση που κατείχε πριν το διορισμό του. Αν η θέση που κατείχε ή στην οποία έχει εξελιχθεί δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχεται σε τουλάχιστον ομοιόβαθμη, ή αντίστοιχη… ή άλλως συνιστάται προσωποπαγής θέση».
Το κείμενο αυτό, περιέχεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) με τίτλο «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις», που συζητείται αυτές τις μέρες στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Όπου στις «λοιπές διατάξεις», το ΥΠΕΚΑ φρόντισε να διασφαλίσει τα… νώτα του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, θέση στην οποία προβλέπεται είτε διορισμός «κατά παρέκκλιση», είτε απόσπαση.
Σύμφωνα με την παραπάνω ρύθμιση, όποιος αποσπάται στη θέση αυτή θα συνεχίσει και με τη βούλα του νόμου να λαμβάνει όλα τα… προνόμια της προηγούμενης θέσης όπου υπηρετούσε.
Δεν αρκεί όμως αυτό. Ο… νομοθέτης φροντίζει και για την μελλοντική αποκατάσταση του κυρίου προϊσταμένου. Γιατί μπορεί η θητεία σε αυτή τη θέση να προβλέπεται τριετής, αλλά μπορεί «για οποιοδήποτε λόγο» (π.χ. εκλογές) να λήξει νωρίτερα. Τι γίνεται στην περίπτωση που η θέση του υπηρετούντος έχει καταληφθεί από άλλον, ή πολύ χειρότερα έχει καταργηθεί λόγω συγχωνεύσεων κ.λπ.; Έτσι αν τυχόν η θέση καταργηθεί, θα συσταθεί προσωποπαγής θέση για… πάρτη του.
Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση υπόσχεται στην τρόικα τουλάχιστον 30.000 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο λιγότερες μέχρι τέλους του 2011, φροντίζει να διασφαλίζει και μάλιστα σχεδόν ονομαστικά τους φίλους της σε υψηλόμισθες και προνομιακές θέσεις εργασίας.
Στη θέση που περιγράφεται παραπάνω, σήμερα υπηρετεί στέλεχος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αποσπασμένος από την πρώην υπουργό Τ. Μπιρμπίλη, ο οποίος εξακολουθεί για όσο διάστημα υπηρετεί εκεί να λαμβάνει και το ειδικό επίδομα θέσης που έπαιρνε ως διευθυντής του ΚΑΠΕ. Και δεν μιλάμε για μικροποσό, αλλά για 700 ευρώ το μήνα. Με τις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις φορέων και την εφεδρεία, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει το μέλλον. Το ΚΑΠΕ, σύμφωνα με όσα συζητούνται, αν και δεν περιλαμβάνεται στους περίφημους 151 φορείς, οδεύει και αυτό σε συγχώνευση και με τη φόρα των οριζόντιων περικοπών το μέλλον του είναι άδηλο. Έτσι αν τυχόν η θέση που κατείχε πριν το συγκεκριμένο στέλεχος στο Κέντρο καταργηθεί, θα συσταθεί προσωποπαγής θέση. Και φυσικά δεν είναι ο μόνος. Κάπως έτσι προφανώς θωρακίζονται και άλλες θέσεις συμβούλων, προϊσταμένων και λοιπών στελεχών.
Μια ακόμη προκλητική παράμετρος της παραπάνω ιστορίας είναι ότι ενώ ο κ. διευθυντής συνεχίζει και χρεώνει το ΚΑΠΕ με το μισθό του και το διευθυντικό επίδομα, το ΚΑΠΕ χρεώνεται και με ακόμα ένα επίδομα για την ίδια θέση για τον αναπληρωτή του αποσπασμένου στελέχους. Και δεν μιλάμε για μικρό διάστημα – σχεδόν δυο χρόνια ο κύριος αυτός υπηρετεί αλλού: πότε σύμβουλος, πότε αντιπρόεδρος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. και πότε στην εξυπηρέτηση των επενδυτών.
Φανταζόμαστε ότι ο κ. διευθυντής, κατά τα άλλα, θα είναι υπέρμαχος των σκληρών μέτρων μείωσης του Δημοσίου. Άλλωστε ο άνθρωπος είναι ιδεολόγος, ταγμένος να φροντίζει για την προστασία του περιβάλλοντος με την ανάπτυξη των ΑΠΕ, είτε ως στέλεχος μη… κυβερνητικών οργανώσεων παλιότερα, είτε από το κυβερνητικό μετερίζι
Κατά τα άλλα, η διοίκηση του ΚΑΠΕ καλείται να συντάξει κατάλογο πλεονάζοντος προσωπικού και να περικόψει δαπάνες. Και μιλάμε για αυτοχρηματοδοτούμενο φορέα.

Γιώργος Κατερίνης

 

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!