Για να ανακόψει τη «λάθος πορεία» και να δώσει τη δική του απάντηση

 

Πανελλαδικό Δίκτυο Συντονισμού συγκρότησαν είκοσι τέσσερις συλλογικότητες με μόνιμη δράση για τα ζητήματα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με δυναμικό και κινηματικό χαρακτήρα, ανοιχτή σε νέες συμμετοχές που συμμερίζονται τους προβληματισμούς και την ανάγκη για κοινές δράσεις. Ιδιαίτερα, όπως αναφέρουν, «αυτήν την περίοδο, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ένα κεντρικό σχέδιο γενικευμένης εφαρμογής ενός φιλοεργολαβικού και αντιπεριβαλλοντικού σχεδίου διαχείρισης υψηλού κόστους, δεσμευτικού για τις επόμενες τρεις δεκαετίες».
Τονίζεται πως «η πολιτεία έχει διαλέξει τον “λάθος” δρόμο, αφού σχεδιάζει τη γενικευμένη εφαρμογή, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, ενός μοντέλου διαχείρισης που χαρακτηρίζεται από την πλήρη ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης, με μακροχρόνιες συμβάσεις ΣΔΙΤ (25-27 χρόνια), μέσω διαγωνισμών για τις βασικές υποδομές που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, την ακύρωση των πολιτικών πρόληψης – μείωσης απορριμμάτων και της ανάκτησης υλικών, μέσω της προδιαλογής και συγκεντρωτικές μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, που προϋποθέτουν πολλούς σταθμούς μεταφόρτωσης, μεγάλες μεταφορές και πολλαπλές συμπιέσεις. Ακόμη, παρατηρούμε αφύσικα μεγάλες δυναμικότητες των μονάδων επεξεργασίας, εξαιτίας της επιλογής να διατηρούνται τα απορρίμματα σε σύμμεικτη μορφή, με ισχυρές εγγυήσεις για τις ποσότητες και με συνέπεια το υψηλό κατασκευαστικό και λειτουργικό κόστος και προσανατολισμό στην ενεργειακή «αξιοποίηση» και την καύση, που σκόπιμα υποβαθμίζεται και αποκρύπτεται».
Αντίθετα, οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι το συμφέρον της κοινωνίας βρίσκεται σε μια διαχείριση που «παντρεύει» το οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό όφελος, ενσωματώνει τις καλύτερες πρακτικές διαχείρισης και, πάνω στην ανάγκη να επιδιώξουν ένα μόνιμο συντονισμό και να συγχρονίσουν τα βήματα και τις δράσεις τους, θέτουν ως στόχους την αποτροπή της υλοποίησης των υφιστάμενων σχεδιασμών. Αυτό πρακτικά σημαίνει «πάγωμα» και ακύρωση των διαγωνισμών που βρίσκονται σε εξέλιξη και την ανάληψη άμεσων πρωτοβουλιών για την υλοποίηση δράσεων αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων με δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα.
Τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με πλήθος αγώνων και τοπικών αντιστάσεων, έχει αναπτυχθεί ένας μακρύς και ζωντανός δημόσιος διάλογος ανάμεσα σε συλλογικότητες πολιτών, εργαζόμενους στην Αυτοδιοίκηση και αυτοδιοικητικά σχήματα. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες, ο συντονισμός παίρνει την πρωτοβουλία να αντιτάξει έναν τεκμηριωμένο αντίλογο στις κυρίαρχες επιλογές και μια συνεκτική κινηματική αντίληψη, που αποτυπώνεται στην πρόταση για τη δημόσια, αποκεντρωμένη διαχείριση, με έμφαση στην πρόληψη και στην προδιαλογή που θα στηρίζεται στην επιλογή το μεγαλύτερο μέρος της διαχείρισης των απορριμμάτων να γίνεται κοντά στον τόπο της παραγωγής τους, επί τη βάσει των αρχών της εγγύτητας και της μικρής κλίμακας, και στη διαπίστωση ότι τα σκουπίδια κρύβουν πλούτο που πρέπει να αξιοποιηθεί. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Δικτύου Συντονισμού είναι: [email protected]

Ηλίας Σταθάτος

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!