Δύο νέες αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης που αφορούν τη ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων καταναλωτών-μελών του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ) βάζουν φρένο στην ανεξέλεγκτη μεταχείριση των καταναλωτών από πλευράς των τραπεζών.

Στην πρώτη περίπτωση 63χρονη καταναλώτρια προσέφυγε στο ΚΕΠΚΑ το Σεπτέμβριο του 2010, για να υπαχθεί στο νόμο για τη ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Η καταναλώτρια, η οποία είχε εισόδημα 1.850 ευρώ το μήνα, όφειλε 202.107,50 ευρώ, σε οχτώ τράπεζες και το χρέος της προερχόταν από πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια. Το μόνο περιουσιακό στοιχείο ήταν ένα αυτοκίνητο, 1.200 κυβικών του 2001. Η καταναλώτρια είχε περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία αποπληρωμής των οφειλών της, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας.
Μετά από σχέδιο αποπληρωμής των οφειλών που συνέταξε το ΚΕΠΚΑ και το οποίο απέρριψαν οι τράπεζες, η καταναλώτρια κατέθεσε αίτηση το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης. Στην απόφαση της δίκης που έγινε πριν από λίγες ημέρες σημειώνεται ότι «καθορίζει τις επί τετραετία μηνιαίες καταβολές της αιτούσας προς τους πιστωτές της, στο συνολικό ποσό των επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ, το οποίο θα διανέμεται συμμέτρως μεταξύ τους, κατά τα ποσά που αναφέρονται στο σκεπτικό και θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα». Δηλαδή, από το ποσό των 202.107,50 ευρώ, που οφειλόταν, η καταναλώτρια θα καταβάλλει, συνολικά, 36.000 ευρώ και τα υπόλοιπα χρέη της θα διαγραφούν. Το δικαστήριο αφήνει στην καταναλώτρια 1.100 ευρώ, το μήνα, για να αντιμετωπίσει τα έξοδά της (ενοίκιο, διατροφή, πάγια έξοδα, έξοδα υγείας κ.λπ.).

Μείωση κατά 44% των οφειλών
Η δεύτερη περίπτωση αφορούσε ανδρόγυνο με δυο παιδιά, ένα εκ των οποίων παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες. Οι δυο σύζυγοι προσέφυγαν στο ΚΕΠΚΑ τον Οκτώβριο του 2010. Είχαν οικογενειακό εισόδημα 2.700 ευρώ το μήνα, όφειλαν 147.842,74 ευρώ σε πέντε τράπεζες και το χρέος προέρχονταν από στεγαστικό δάνειο για την πρώτη κατοικία, καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Το ζευγάρι είχε περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία αποπληρωμής των οφειλών του λόγω μείωσης των ημερών απασχόλησης του συζύγου στην εργασία του, οπότε το οικογενειακό εισόδημα μειώθηκε κατά πολύ.
Το ΚΕΠΚΑ συνέταξε σχέδιο αποπληρωμής των οφειλών και το απέστειλε στις τράπεζες. Δυστυχώς οι τράπεζες δεν αποδέχθηκαν το σχέδιο κι έτσι το ζευγάρι το Φεβρουάριο του 2011 κατέθεσε αίτηση στο ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης. Στις 8 Ιουνίου 2011 εκδικάστηκε η υπόθεση και πριν λίγες μέρες εκδόθηκε η παρακάτω απόφαση: «Καθορίζει τις μηνιαίες επί μια τετραετία καταβολές του πρώτου των αιτούντων προς τις πιστώτριές του σε εκατό (100) ευρώ συνολικώς και της δεύτερης των αιτούντων προς τις πιστώτριές της σε τετρακόσια (400) ευρώ συνολικώς, διανεμόμενες μεταξύ τους όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο σκεπτικό, οι οποίες θα καταβάλλονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα. Εξαιρεί της εκποίησης το διαμέρισμα, εμβαδού 84 τ.μ., ιδιοκτησίας του πρώτου των αιτούντων που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του. Επιβάλλει στον πρώτο αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει, για τη διάσωση της κατοικίας του, το ποσό των διακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (291,67) μηνιαίως και επί 17 έτη (204 μήνες). Η καταβολή των δόσεων αυτών θα αρχίσει από την 1/9/2015 και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου, με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά τον χρόνο της αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος». Δηλαδή, από το ποσό των 147.842,74 ευρώ που όφειλαν, οι καταναλωτές θα καταβάλουν συνολικά 83.501 ευρώ, τα υπόλοιπα χρέη θα διαγραφούν και η πρώτη κατοικίας της οικογένειας δεν θα κατασχεθεί.
Το Ειρηνοδικείο απέρριψε ακόμη τις κατηγορίες από πλευράς των τραπεζών προς τους καταναλωτές για ανεύθυνο δανεισμό και δόλο (απόκρυψη της πραγματικής τους οικονομικής κατάστασης κ.λπ., λέγοντας ότι «οι πιστωτές (τράπεζες εν προκειμένω) έχουν τη δυνατότητα εκτός από την έρευνα των οικονομικών δυνατοτήτων του αιτούμενου δανείου (μέσω εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαίωσης αποδοχών) να διαπιστώσουν και τις λοιπές δανειακές υποχρεώσεις του (σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα) ή την εν γένει οικονομική του συμπεριφορά μέσω του συστήματος Τειρεσίας». Στην πρώτη περίπτωση η καταναλώτρια απαλλάσσεται από το 82% των οφειλών της και στη δεύτερη περίπτωση το ζευγάρι από το 44% των οφειλών του.
Το ΚΕΠΚΑ στην ανακοίνωσή του δηλώνει ότι οι αποφάσεις του Ειρηνοδικείου θέτουν τις τράπεζες προ των ευθυνών τους και τις εγκαλεί για ανεύθυνη δανειοδότηση. Το ερώτημα που εγείρεται βέβαια είναι γιατί οι τράπεζες δεν αποδέχτηκαν τις προτάσεις που τους είχε καταθέσει το ΚΕΠΚΑ, αλλά οδήγησαν τις υποθέσεις στο Ειρηνοδικείο, υποβάλλοντας τους καταναλωτές σε επιπλέον έξοδα και ταλαιπωρία.

Μ. Π.

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!