Η στήλη επανέρχεται μετά τη θερινή διακοπή και επιχειρεί έναν εξαμηνιαίο απολογισμό των οικονομικών επιτυχιών του μνημονίου.

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (ΙΤΣ): Το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου- Ιουνίου 2014 το έλλειμμα του ΙΤΣ ανήλθε σε 1,1 δισεκ. ευρώ και ήταν μειωμένο κατά 1,3 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013. Η μείωση του ελλείμματος του ΙΤΣ οφείλεται στη σημαντική βελτίωση των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές και μεταφορικές υπηρεσίες που υπεραντιστάθμισε την αύξηση του εμπορικού ελλείμματος. Συγκεκριμένα:

1. Το συνολικό έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 7,4% και χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά 32,6% σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2013.

Η αύξηση του ελλείμματος οφείλεται στη συνεχιζόμενη μείωση των εξαγωγών και στην αναστροφή της τάσης μείωσης των εισαγωγών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1ο εξάμηνο του 2014 οι εξαγωγές, χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία, ήταν μειωμένες κατά 500 εκατ. ευρώ περίπου σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012. Η πτωτική πορεία των εξαγωγών εκτιμάται ότι θα συνεχισθεί και το 2ο εξάμηνο λόγω της συνεχιζόμενης στασιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του ρωσικού εμπάργκο στα ελληνικά αγροτικά προϊόντα.

2. Η βελτίωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου προέκυψε από την αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 13,4% μετά από αύξηση των ταξιδιωτικών αφίξεων κατά 15,6%.

Η ανά ταξιδιώτη εξωτερικού καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 10 ευρώ περίπου και απέχει σημαντικά από το υψηλότερο σημείο της που καταγράφηκε το 2004.

Η κάλυψη του εμπορικού ελλείμματος από το ισοζύγιο υπηρεσιών όπως ο τουρισμός και η ναυτιλία αποδεικνύουν τον ευάλωτο χαρακτήρα του ελληνικού οικονομικού υποδείγματος καθώς και οι δύο τομείς επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις διεθνείς εξελίξεις και λιγότερο από την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Δείκτες παραγωγής και κύκλου εργασιών στη βιομηχανία: Η αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου συνδέεται με τη σημαντική πτώση του κύκλου εργασιών και της παραγωγής στη βιομηχανία.

Από τους πίνακες 1 και 2 προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

1. Παρά την αλλαγή του έτους βάσης για τη μέτρηση του δείκτη παραγωγής στη βιομηχανία από το έτος 2005 στο έτος 2010 (που αποκρύβει τη μεγάλη πτώση του δείκτη κατά τη δεκαετία του 2000) και πάλι τα στοιχεία αποδεικνύουν τη συνεχιζόμενη κατάρρευση της βιομηχανικής δραστηριότητας.

2. Η κατάρρευση του κύκλου εργασιών στη βιομηχανία είναι περισσότερο ενδεικτική της κατάρρευσης της βιομηχανικής δραστηριότητας που εντοπίζεται ιδιαίτερα στους τομείς των κεφαλαιουχικών και των διαρκών καταναλωτικών αγαθών που είναι και οι τομείς με τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.

Η παραγωγική ανασυγκρότηση είναι ο αναγκαίος όρος και για τη δημιουργία νέων αξιοπρεπών θέσεων εργασίας αλλά και για τη διαμόρφωση ενός αυτοδύναμου οικονομικού υποδείγματος.

 

Η κατάσταση στην αγορά εργασίας: Ενώ οι εξαγωγές μειώνονται και η βιομηχανική παραγωγή καταρρέει, η κατάσταση στην αγορά εργασίας επιδεινώνεται συνεχώς όσον αφορά στις αμοιβές και στις εργασιακές σχέσεις.

Από την ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, που θα παρουσιαστεί, όπως κάθε χρόνο, τον Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη, προκύπτει ότι ο μέσος πραγματικός μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα είναι στα 750-800 ευρώ μεικτά, από 1.100 ευρώ στην αρχή της κρίσης, ήτοι μειωμένος κατά 23% ενώ η αγοραστική δύναμη των κατώτατων μισθών μετά τη μείωση από τα 751 ευρώ στα 580 ευρώ, βρίσκεται στα επίπεδα του 1980. Μέσα στην ίδια 5ετία, χάθηκαν 737.778 θέσεις μισθωτής εργασίας ενώ οι προσλήψεις με μειωμένα ωράρια και ευέλικτες μορφές απασχόλησης υπερδιπλασιάστηκαν.

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας επιβάλλουν την κατάρτιση ενός συνεκτικού, αξιόπιστου και εναλλακτικού προγράμματος για την έξοδο από την κρίση. Τίποτα λιγότερο…

 

Ερανιστής: Γιώργος Τοζίδης

(www.gtozidis.wordpress.com)

 

 

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!