Από τη δημοσίευση των φορολογικών δηλώσεων (Ε9) για την ακίνητη περιουσία προκύπτουν ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα και χρήσιμα στοιχεία για τον καθορισμό των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το κρίσιμο θέμα της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας:

1. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας (κατοικία, επαγγελματική στέγη, αγροτεμάχια, οικόπεδα) ανέρχεται σε περίπου 1 τρισ. ευρώ με βάση τις ισχύουσες αντικειμενικές αξίες (από το 2007). Εάν, όμως, ληφθούν υπόψη τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) για την εξέλιξη του δείκτη τιμών διαμερισμάτων κατά παλαιότητα (βλέπε σχετικό Πίνακα), την περίοδο 2007-2013, τότε η αξία της ακίνητης περιουσίας των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων θα πρέπει να μειωθεί κατά περίπου 30% (μέσος όρος).

 

Δείκτης τιμών διαμερισμάτων κατά παλαιότητα

20072013
Σύνολο10069,5
Νέα (έως 5 ετών)10071,6
Παλαιά (άνω των 5 ετών)10068,3
Αθήνα10067,4
Θεσσαλονίκη10064,8

 

2. Η αντικειμενική αξία των αστικών κατοικιών και των οικοπέδων (δεν συμπεριλαμβάνονται αγροτεμάχια, οικόπεδα εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού και επιχειρηματικά ακίνητα) ανέρχεται σε 520,49 δισ. ευρώ και ο αριθμός των ιδιοκτητών ανέρχεται σε 5.569.336 άτομα.

3. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή αυτής της περιουσίας: 5.006.956 άτομα (το 90% του συνόλου) διαθέτουν ακίνητη περιουσία μικρότερη των 200.000 ευρώ (συνολικής αξίας 282,67 δισ. ευρώ ή το 54,3% του συνόλου). Επιβεβαιώνεται, με τα πλέον επίσημα στοιχεία, η απόλυτη κυριαρχία της μικρής ιδιοκτησίας.

4. Ο αριθμός των ατόμων που διαθέτουν ακίνητη περιουσία μεγαλύτερη των 300.000 ευρώ ανέρχεται σε 291.322 και η μέση αξία σε περίπου 816 χιλ. ευρώ (σύνολο 237,82 δισ. ευρώ).

5. Τα προσδοκώμενα έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ (3,2 δισ. ευρώ) ανέρχονται, ως ποσοστό επί της συνολικής αξίας των ακινήτων (1 τρισ. ευρώ), σε 0,3%. Εάν απαλλάσσονταν οι ακίνητες περιουσίες μέχρι του ποσού των 200.000 ευρώ, καθώς και η αξία των αγροτεμαχίων και των οικοπέδων εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού, τότε το μέσο ποσοστό φορολογικής επιβάρυνσης θα ανερχόταν σε περίπου 1,4%.

Για τον καθορισμό των προτάσεων για τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα ισχύοντα στην Ε.Ε. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat (Taxation trends in the European Union) τα επαναλαμβανόμενα έσοδα από τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας ανέρχονται στο 1,5% του ΑΕΠ της Ε.Ε. Αυτό το ποσοστό είναι περίπου ίσο με το αντίστοιχο ποσοστό της χώρας μας (1,4% του ΑΕΠ) για το έτος 2012. Με τα σημερινά δεδομένα (ΑΕΠ 2013: 182.055 εκατ. ευρώ), ο στόχος για τα έσοδα από τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας θα έπρεπε να τεθεί στα περίπου 2,5 δισ. ευρώ (έναντι των 3,2 δισ. του ΕΝΦΙΑ) και θα μπορούσε να επιτευχθεί με μέσο φορολογικό συντελεστή 0,4% (με τις ίδιες αντικειμενικές αξίες) ή 1% (με μείωση των αντικειμενικών αξιών κατά 30%).

Τα παραπάνω στοιχεία και όσα παρατέθηκαν στο προηγούμενο εράνισμα (20/9/2014), θα πρέπει να συνεκτιμηθούν για τη διαμόρφωση των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ για τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας. Θα πρέπει, επίσης, να αξιοποιηθούν προτάσεις όπως αυτή που κατέθεσε με άρθρο του στην Αυγή (10.11.2013) ο Μαν. Δρετάκης:

1. Θέσπιση οικογενειακού και όχι ατομικού αφορολόγητου.

2. Διαφοροποιημένους φορολογικούς συντελεστές, όχι μόνο ως προς το ύψος της ακίνητης περιουσίας αλλά και ως προς την κατηγορία των ιδιοκτητών (νοικοκυριά, επιχειρήσεις και ιδιαίτερα εξωχώριες εταιρίες που κατέχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία και δεν καταβάλλουν τον φόρο επί των ακινήτων).

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας θα κριθούν με βάση δύο κριτήρια:

Α) Τον κοινωνικά δίκαιο χαρακτήρα τους (που επιτυγχάνεται με την εξαίρεση του 90% των ιδιοκτητών που κατέχουν ακίνητη περιουσία συνολικού ύψους μέχρι 200.000 ευρώ).

Β) Την ανταποδοτικότητα της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας που μπορεί να εξασφαλισθεί με τη μεταφορά των συγκεκριμένων πόρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Για την επίτευξη των παραπάνω θα πρέπει αυτές οι προτάσεις να συζητηθούν σε ανοικτές συνελεύσεις σε όλη τη χώρα με πρωτοβουλία των Οργανώσεων Μελών.

 

Ερανιστής: Γιώργος Τοζίδης

(www.gtozidis.wordpress.com)

 

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!