Τη στιγμή που συνεχίζονται τα κερδοσκοπικά παιγνίδια με τις τιμές των αγροτικών προϊόντων και δυναμώνουν οι τάσεις να προκληθεί μια νέα διεθνής διατροφική κρίση, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επιταχύνει μέτρα που οδηγούν στη μεγαλύτερη συρρίκνωση της αγροτικής παραγωγής, στο πέταγμα έξω από τη γεωργία δεκάδων χιλιάδων μικρών και μεσαίων παραγωγών και την ενίσχυση της θέσης μεγαλοαγροτών και αγροτικών επιχειρήσεων.
Τις μέρες αυτές συζητιέται στην Βουλή το νομοσχέδιο για τη δημιουργία μητρώου αγροτών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου, οι μικροί παραγωγοί, που είναι υποχρεωμένοι να στρέφονται σε εξωγεωργικές απασχολήσεις για να συμπληρώσουν τα πενιχρά τους εισοδήματα, δεν θα μπορούν να εγγράφονται στα μητρώα αγροτών και κατά συνέπεια θα αποκλείονται από το καθεστώς ενισχύσεων και όποιων ακόμα μικρών πλεονεκτημάτων έχουν απομείνει στους αγρότες.
Ο αποκλεισμός των μικρών παραγωγών από τη γεωργική απασχόληση δεν ξεκαθαρίζει το τοπίο στη γεωργία, όπως λαθεμένα πιστεύουν ορισμένοι. Για παράδειγμα, όλοι οι μεγάλοι ιδιοκτήτες αγροτικού κλήρου θα μπορούν, ανεξάρτητα από το κύριο επάγγελμα τους, να συστήνουν εταιρείες και να συνεχίζουν να καρπώνονται τις επιδοτήσεις.
Στην πραγματικότητα, με τη θέσπιση του μητρώου αγροτών ενισχύονται τα συμφέροντα των παραγωγών με μεγάλες ιδιοκτησίες αλλά και των ιδιωτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Πρακτικά, αυτοί θα συνεχίσουν να καρπώνονται, αποκλειστικά, τις όποιες επιδοτήσεις θα αφορούν το γεωργικό τομέα τα επόμενα χρόνια.
Με το νέο νόμο ενισχύονται ακόμα και εξωγεωργικές δραστηριότητες. Στο μητρώο αγροτών θα εντάσσονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο τομέα των ήπιων μορφών ενέργειας, της παραγωγής βιοκαυσίμων, τη διαχείριση βιομάζας και βιολογικών αποβλήτων, στον αγροτουρισμό κ.λπ.
Έτσι, χιλιάδες στρέμματα παραγωγικής γης θα οδηγηθούν έξω από την παραγωγική διαδικασία απαξιώνοντας όχι μόνο ανθρώπινο δυναμικό και εμπειρίες αλλά και παραγωγικούς συντελεστές.
Σε μια χώρα με μικρό και πολυτεμαχισμένο κλήρο αλλά και έντονες εδαφο- κλιματολογικές διαφοροποιήσεις, οι επιλογές κυβέρνησης-Ε.Ε. για την αναδιάρθρωση της γεωργικής παραγωγής είναι καταστροφικές.
Έρχεται να συμπληρώσει όλα τα μέτρα ανατίναξης του παραγωγικού ιστού της χώρας, να ενισχύσει την τάση της διατροφικής εξάρτησης από τους πολυεθνικούς γίγαντες του αγροτοεπισιτιστικού τομέα, να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο τα ελλείμματα της οικονομίας καθώς θα αυξηθούν περισσότερο οι δαπάνες για εισαγωγές αγροτικών προϊόντων.

Σπύρος Παναγιώτου

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!