Στις 20 Μαρτίου, στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης.

Στις 20 Μαρτίου, στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης διοργανώνεται από την Κολεκτίβα Κυψέλη η Οικογιορτή. Πρόκειται για μια εκδήλωση όπου οι ατομικές και συλλογικές πρωτοβουλίες συναντιούνται σε μια ολοήμερη γιορτή, με σκοπό να προωθήσουν τη δημιουργία δομών αλληλέγγυας οικονομίας και την ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων που αφορούν στην κάλυψη των βασικών μας αναγκών, για ένα μεγαλύτερο βαθμό αυτάρκειας στην καθημερινή μας ζωή.

Η Κολεκτίβα Κυψέλη
H Κυψέλη είναι μια εργασιακή κολεκτίβα που έχει ως στόχο, μέσα από τις δραστηριότητες της: να αναδείξει τις ιδέες και τις πρακτικές ενός αυτοοργανωμένου τρόπου ζωής, βασισμένου σε σχέσεις αλληλεγγύης και συνεργασίας, να στηρίξει τη δημιουργία δομών αλληλέγγυας οικονομίας, μέσα από τις οποίες θα επαναπροσδιορίζεται η σχέση παραγωγού-καταναλωτή σε μια βάση εμπιστοσύνης και διαφάνειας, παρακάμπτοντας οποιαδήποτε διαμεσολάβηση. Να ενημερώσει και να ανοίξει περισσότερο το διάλογο πάνω σε τρέχοντα κοινωνικά-οικολογικά ζητήματα, να προωθήσει την ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων που αφορούν στην κάλυψη των βασικών αναγκών, για ένα μεγαλύτερο βαθμό αυτάρκειας στην καθημερινή μας ζωή.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Κολεκτίβα Κυψέλη αναλαμβάνει τη διοργάνωση μιας οικολογικής γιορτής σε τακτά χρονικά διαστήματα σε διαφορετικές γειτονιές της Αθήνας, η οποία θα περιλαμβάνει έκθεση και πώληση προϊόντων, ενημερωτικές συζητήσεις, προβολές, δραστηριότητες για παιδιά και πρακτικά εργαστήρια, μέσα από τα οποία, χειροτέχνες και μεταποιητές θα μοιράζονται με τους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους.
Στόχος της κολεκτίβας είναι, μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις, να φέρει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους σε επαφή με τις αξίες ενός άλλου κόσμου, συνεργατικού, αλληλέγγυου και βιώσιμου, δίνοντας έμφαση στη χρήση αειφορικών καλλιεργητικών πρακτικών (φυσική, βιολογική, βιοδυναμική, ομοιοδυναμική καλλιέργεια), απορρίπτοντας το βιομηχανικό μοντέλο που απαιτεί τεράστιες εισροές σε ενέργεια και φυσικούς πόρους.
Να προωθηθεί η διατήρηση και η διάδοση ντόπιων ποικιλιών φυτών και φυλών ζώων, ενάντια στην κυριαρχία της βιοτεχνολογίας πάνω στο γενετικό υλικό και η αυτοδιαχείριση των βασικών αναγκών χρησιμοποιώντας φυσικούς τρόπους δόμησης, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενδιάμεση τεχνολογία και φυσικές μεθόδους θεραπείας. Η υποστήριξη και η προώθηση παραγωγών, οικοτεχνιών και μικρών μονάδων που δραστηριοποιούνται σε τοπική κλίμακα.
Να βοηθήσει στον καθορισμό δίκαιων τιμών, τόσο για τον παραγωγό όσο και για τον καταναλωτή και στην ανάπτυξη αντιστάσεων απέναντι στο υπερκαταναλωτικό μοντέλο ζωής και στον επαναπροσδιορισμό των αναγκών, σε μία βιώσιμη και ηθική βάση, έτσι ώστε αυτές να καλύπτονται μέσα στα όρια που καθορίζονται από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Οι συμμετοχές
Στην Οικογιορτή θα συμμετέχουν αγρότες που χρησιμοποιούν αειφορικές καλλιεργητικές πρακτικές σεβόμενοι το περιβάλλον. Μεταποιητές αγροτικών προϊόντων που χρησιμοποιούν ήπιες μεθόδους κατεργασίας, σε μικρά εργαστήρια. Χειροτέχνες που κατασκευάζουν χρηστικά αντικείμενα επεξεργαζόμενοι φυσικά υλικά με ήπιες μεθόδους.
Και συλλογικότητες που ασχολούνται με ζητήματα οικολογικού περιεχομένου, με το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο, με την αυτοδιαχείριση των βασικών αναγκών.

Ν.Τ.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

Εκδηλώσεις για παιδιά
(όλη μερα)

Πρακτικά εργαστήρια
12:00-13:30: παρασκευή ψωμιού
14:00-15:30 σπιτικό φαρμακείο από βότανα
16:00-17:30 παρασκευή μαρμελάδας και γλυκού του κουταλιού

Συζήτηση
18:00-20:00 Για τον έλεγχο πάνω στην τροφή μας

Ζωντανή μουσική
20:00 Qilombo, βραζιλιάνικα κρουστά
21:30 Sazman, μουσική από τα Βαλκάνια
Για περισσότερες πληροφορίες:https://colectivakipseli.wordpress.com

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!