Λίγο πριν το κλείσιμο το Ειδικών Παθήσεων (Λοιμωδών) και το Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων.

Στην ουσιαστική κατάργηση δύο νοσοκομείων στη Θεσσαλονίκη προχωρά το υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού κ. Ανδρέα Λοβέρδου. Σύμφωνα με τις τελικές ανακοινώσεις του κ. Λοβέρδου προκύπτει ότι στο Λοιμωδών από τα 93 κρεβάτια παραμένουν τα δέκα, τα οποία εντάσσονται διοικητικά στο ΑΧΕΠΑ και επαφίεται «στη διακριτική ευχέρεια της νέας ενιαίας διοίκησης» του νοσοκομείου, εάν θα μετατραπεί σε Κέντρο Αίματος, όπως είναι η αρχική πρόταση, ή Κέντρο Αποκατάστασης, που είναι το νέο στοιχείο της πρότασης, χωρίς όμως να ειπωθεί τίποτε συγκεκριμένο. «Έχουμε κάθε λόγο να το μετατρέψουμε, αλλά ας το δει η διοίκηση του ΑΧΕΠΑ κι ας μας πει», είπε ο υπουργός, πετώντας το μπαλάκι στο διοικητή του νοσοκομείου. Για την προβληματική αρχική εισήγηση, που προέβλεπε τη μετατροπή του νοσοκομείου σε Κέντρο Αίματος, είχε μιλήσει εξαρχής η Γενική Συνέλευση των γιατρών του Λοιμωδών, στην απόφαση της οποίας αναφέρεται: «Το σχέδιο του υπουργείου αγνοεί την ιδιαιτερότητα του ιδιοκτησιακού (οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες Ιταλοί έχουν προσφέρει δωρεάν το κτίριο, για να στεγαστεί ειδικά το Λοιμωδών), την πολιτιστική αξία του (διατηρητέο μνημείο) και τα περιουσιακά στοιχεία του νοσοκομείου (δωρεά οικοπέδου 43 στρεμμάτων στο Φίλυρο, με την προϋπόθεση της ανέγερσης νοσοκομείου)».
Παράλληλα, αποφασίστηκε η μετατροπή του Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων σε Κέντρο Υγείας αστικού  τύπου, στα πρότυπα του κέντρου υγείας που (δεν) λειτούργησε στην οδό Φράγκων.
Τα αρχικά σχέδια και οι προτάσεις προέβλεπαν είτε τη δημιουργία νοσοκομείου βραχείας νοσηλείας, είτε την κατάργησή του. Το σχέ     διο που ανακοίνωσε ο Α. Λοβέρδος προβλέπει τη διοικητική ένταξη στο Ιπποκράτειο με τα δέκα από τα συνολικά 33 κρεβάτια των δύο δερματολογικών κλινικών του (ΕΣΥ και ΑΠΘ). Η κατάργηση, στην ουσία, του Δερματολογικού έρχεται σε μια περίοδο που στα εξωτερικά ιατρεία των δύο κλινικών εξετάζονται 60.000 ασθενείς το χρόνο και η αναμονή στα πρωινά τακτικά ιατρεία φτάνει τις 40 ημέρες.  
Η τελευταία φορά που επιχειρήθηκε στη Θεσσαλονίκη η δημιουργία Κέντρου Υγείας αστικού τύπου ήταν το 1999, όταν αποφασίστηκε η κατάργησή του Νοσοκομείου Άγιος Παύλος στη Φράγκων, για να μεταφερθούν οι κλινικές του και να στελεχωθεί με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΣΥ το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Τότε προτάθηκε η μετατροπή του κτιρίου σε Κέντρο Υγείας αστικού τύπου και το έργο είχε ενταχθεί στο κοινοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ.  Η πρόταση, τελικά, δεν κρίθηκε εφαρμόσιμη και οι γιατροί θεώρησαν ότι δεν καλύπτει πραγματικές ανάγκες. Όπως δηλώνουν τώρα οι νοσοκομειακοί γιατροί η πρόταση για δημιουργία τέτοιου τύπου Κέντρων Υγείας επανέρχεται κάθε φορά που εξετάζεται η κατάργηση κλινικών και ολόκληρων νοσοκομείων, με στόχο να απορροφηθούν οι κραδασμοί των αντιδράσεων γιατρών και κοινού.                             
Α.Κ.

 

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!