Κατόπιν των παραινέσεων των αξιότιμων εκπροσώπων της τρόικας για περαιτέρω μεταρρύθμιση των συμβάσεων εργασίας, στην κατεύθυνση της ριζικής αναδιάρθρωσης των εργασιακών σχέσεων, παίρνω το θάρρος να προτείνω σχετικό σχέδιο νόμου:

Άρθρο πρώτο: Η σύμβαση εργασίας μεταξύ του εργοδότη και του μισθωτού είναι ατομική και διαρκεί μια ώρα (εξήντα πρώτα λεπτά ή τρεις χιλιάδες εξακόσια δεύτερα λεπτά). Η σύμβαση υπογράφεται μόνον από τον εργοδότη, ο οποίος και δικαιούται να την ανανεώνει αυτομάτως, στο πρώτο λεπτό που ακολουθεί τη συμπλήρωση εκάστης ώρας. Στην ειδική περίπτωση των ζημιογόνων επιχειρήσεων ο υποχρεωτικός χρόνος της σύμβασης περιορίζεται στο ημίωρο (τριάντα πρώτα λεπτά ή χίλια οχτακόσια δευτερόλεπτα).
Άρθρο δεύτερο: Ο μισθωτός αμείβεται με σύστημα χρονοχρέωσης ανά δευτερόλεπτο, κατά το πρότυπο της κινητής τηλεφωνίας.
Άρθρο τρίτο: Ως κατώτατη αμοιβή ορίζεται το ποσόν των δύο (2) λεπτών του ευρώ ανά λεπτό της ώρας και ενός (1) λεπτού του ευρώ ανά ημίωρο (μεικτά).
Άρθρο τέταρτο: Σε περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης ο μισθωτός λαμβάνει από τον εργοδότη του αμοιβή σε είδος (ξηροί καρποί, γάλα, ενδύματα που δεν χρειάζεται πλέον ο εργοδότης κ.λπ.)
Άρθρο πέμπτο: Σε περίπτωση μονομερούς, εκ μέρους του εργοδότη επιμήκυνσης της σύμβασης πέραν του έτους, και εφόσον ο εργαζόμενος απασχολήθηκε υπερωριακώς κατά το διάστημα των 300 εργασίμων ημερών για χρονικό διάστημα υπερβαίνον τις χίλιες τριακόσιες τριάντα (1.330) ώρες, ο εργοδότης υποχρεούται να του παράσχει πακέτο διατροφής, ισοδύναμο των εβδομαδιαίων θερμιδικών του αναγκών. Προτεινόμενο πακέτο: Γαλέτες (500 gr), φακές (1 kg), μακαρόνια (500 gr), γάλα σε σκόνη (300 gr) πληγούρι (500 gr) φιστίκια (200 gr) μπίρες (3) σόδες (3) τόνους σε κονσέρβα (2), σαρδέλες σε κονσέρβα (2) ντολμαδάκια σε κονσέρβα (2).
Άρθρο έκτο: Οικειοθελής αποχώρηση του μισθωτού από την επιχείρηση, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του εργοδότη του, τιμωρείται με την καταβολή από τον πρώτο στον δεύτερο αποζημίωσης, ίσης με το ½ των συνολικών αποδοχών του μισθωτού. Σε περίπτωση που ο μισθωτός αποχωρήσει χωρίς σχετική προειδοποίηση (εξαφανισθεί), ο εργοδότης δικαιούται να διεκδικήσει την επιστροφή του συνόλου των μισθών, εφόσον τον εντοπίσει.
Άρθρο έβδομο: Η απόλυση του μισθωτού από τον εργοδότη, πριν ή κατόπιν της λήξης της σύμβασης, δεν επιβαρύνει τον δεύτερο με υποχρέωση χρηματικής αποζημίωσης προς τον πρώτο.
Άρθρο όγδοο: Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του μισθωτού με τους όρους της σύμβασης, την εργατική νομοθεσία ή την εκπεφρασμένη βούληση του εργοδότη, ο τελευταίος δικαιούται πρόσθετης αποζημίωσης, ίσης με τα 5/6 των αποδοχών του πρώτου.
Άρθρο ένατο: Σε περίπτωση συμμετοχής του μισθωτού σε απεργία, ο τελευταίος, εκτός της απόλυσής του, επιβαρύνεται με συμβολική αποζημίωση ψυχικής οδύνης προς τον εργοδότη, ύψους χιλίων εικοσιπέντε (1.025) ευρώ.

Ν. Κουνενής
[email protected]

 

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!