Με τους αγώνες και την Αριστερά, ενάντια στη διάλυση της Δημόσιας Υγείας. Των Χρήστου Κόνιαρη, Αντώνη Καραβά, Δέσποινας Τοσονίδου, Θεόδωρου Μαρκόπουλου

Το κείμενο που ακολουθεί κατατέθηκε στην πανελλαδική σύσκεψη για τη συγκρότηση του Τμήματος Yγείας του ΣΥΡΙΖΑ, με στόχο την αποσαφήνιση σημαντικών πτυχών πολιτικής, όπως τα ζητήματα της χρηματοδότησης, του μετώπου για την υγεία και της ανάγκης για προστασία των σημερινών δομών Υγείας που κινδυνεύουν να βάλουν λουκέτο. Ταυτόχρονα, επιχειρούμε να προβάλουμε μια  διαφορετική οπτική σε κρίσιμα ζητήματα, όπως αυτό των σχέσεων Δημόσιου – Ιδιωτικού τομέα και της πολιτικής στο φάρμακο. Όλα αυτά, εντάσσονται στη διαμόρφωση πολιτικών Υγείας που έχουν ορίζοντα τον σοσιαλισμό.
Η Αριστερά θα πρέπει να δηλώσει από τώρα ότι όλες οι υπηρεσίες Υγείας θα είναι προσβάσιμες στους κατοίκους της χώρας, ανεξάρτητα από το εργασιακό τους καθεστώς, τη θρησκευτική τους επιλογή ή την καταγωγή τους. Το ύψος των πόρων είναι τέτοιο που μόνο με την εφαρμογή των θέσεών μας για το χρέος, την αναδιανομή του πλούτου και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μπορεί να βρεθούν.
Από αυτή την άποψη, η δημιουργία ενός μετώπου υπεράσπισης του δικαιώματος στην Yγεία για όλους, ενός μετώπου που παλεύει για τη σωτηρία των δημόσιων δομών Yγείας αποκτά σήμερα βαρύνουσα σημασία. Το μέτωπο Υγείας πρέπει να αγκαλιάσει όλα τα λαϊκά στρώματα, να αναπτυχθεί σε κάθε περιοχή, πόλη και γειτονιά και να προχωρήσει σε ανοικτές πρωτοβουλίες δράσεις και κινητοποιήσεις. Σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να πρωτοστατήσουν από κοινού οι δυνάμεις της Αριστεράς, αφού είναι οι μόνες που μπορούν να φέρουν σε πέρας αυτό το ιστορικό καθήκον. Καθήκον της Αριστεράς είναι να δράσει τώρα από κοινού, με στόχο να σώσει το λαό μας από μια ανθρωπιστική καταστροφή.

Άμεσοι στόχοι πάλης και προτεραιότητες ενός κυβερνητικού προγράμματος
• Καθολική και δωρεάν πρόσβαση στα δημόσια νοσοκομεία και τις μονάδες Yγείας όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από την εργασιακή ή ασφαλιστική κατάστασή τους – όχι στην επιχειρηματική και εισπρακτική λογική. Μείωση της συμμετοχής στο 10% με στόχο την πλήρη κατάργηση. Κατάργηση κάθε συμμετοχής για απόρους, ανέργους, χαμηλοσυνταξιούχους, αναπήρους και παιδιά.
• Αύξηση των δημόσιων δαπανών για την Υγεία στο 6% του ΑΕΠ σε πρώτη φάση, με τελικό στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε υπηρεσίες Υγείας από το Δημόσιο. Ανακατεύθυνση πόρων και προτεραιοτήτων, με αιχμή την πρόληψη και την πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας. Άμεση χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό των Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας και  του ΕΟΠΥΥ, με τους πόρους που είναι αναγκαίοι για να σταθούν στα πόδια τους. Χτύπημα της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας και εισφοροαποφυγής, που στερούν τεράστιους πόρους από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας.
• Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις πόλεις και στην περιφέρεια, με κύριο προσανατολισμό την πρόληψη. Ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης στους χώρους εργασίας και κατοικίας, στα σχολεία κ.λπ. Στελέχωση των Κέντρων με προσωπικό και λειτουργούς, μέσα από την διεπιστημονική και διατομεακή συνεργασία των μελών της ομάδας Υγείας, όπου εντάσσεται και ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού. Ανάπτυξη νέων δημόσιων Κ.Υ. ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα και αξιοποίηση των ήδη υπαρχουσών δομών του ΕΟΠΥΥ, που σήμερα κινδυνεύουν να βάλουν λουκέτο.
• Αγώνας να μην κλείσει κανένα νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας και μονάδα του ΕΟΠΥΥ. Αντίθετα, να αναπτυχθούν δομές, ιδιαίτερα στην ΠΦΥ, να στηριχθούν και να στελεχωθούν οι ήδη υπάρχουσες. Επανακαθορισμός υπηρεσιών και προτεραιοτήτων μέσα από ένα σύγχρονο χάρτη υγείας.
• Επαναφορά σε καθεστώς Δημόσιου όλων των υπηρεσιών του ΕΣΥ και του ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ που έχουν περάσει σε ιδιωτικά χέρια, μέσω εργολαβιών και αναθέσεων. Απεμπλοκή των υποστηρικτικών λειτουργιών των νοσοκομείων, (σίτιση, καθαριότητα, συντήρηση, φύλαξη κ.λπ.), από ιδιωτικές εργολαβίες.
• Σταδιακός περιορισμός όλων των διαγνωστικών εξετάσεων, με στόχο την πλήρη κάλυψη από το Δημόσιο. Αυστηρός έλεγχος των ιδιωτικών μονάδων υγείας για όσο είναι αναγκαίες.
• Δημοσιοποίηση μεγάλων ιδιωτικών νοσοκομείων και διαγνωστικών εργαστηρίων, που κρίνονται αναγκαία για τη λειτουργία του Συστήματος.
• Απαγόρευση ίδρυσης και λειτουργίας νέων επιχειρήσεων στο χώρο της Υγείας που ασκούν κερδοσκοπική δραστηριότητα, με εξαίρεση τους αυτοαπασχολούμενους που εντάσσονται στο σύστημα.
• Επαρκής χρηματοδότηση όλων των προγραμμάτων πρόληψης- απεξάρτησης (στεγνών και μη) και επανένταξης. Ίδρυση νέων παραρτημάτων σε όλη την επικράτεια, με στόχο την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών.
• Ενίσχυση και στήριξη του εργασιακά και μισθολογικά εξοντωμένου ανθρώπινου δυναμικού του ΕΣΥ.
• Δημιουργία Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας που θα καλύψει, σε πρώτο στάδιο, ένα μεγάλο μέρος των αναγκών σε φάρμακο.  Στήριξη της έρευνας και αποσύνδεσή της από τις σχέσεις με τα πολυεθνικά μονοπώλια στο χώρο του φαρμάκου. Ανάπτυξη της  Εθνικής Φαρμακαποθήκης-Αποθήκης Υγειονομικού Υλικού και Αναλωσίμων. Πρόβλεψη αποθεμάτων σε φάρμακα, αντιδραστήρια και υγειονομικό υλικό, καθώς και αποθεματικού σε περίπτωση απρόβλεπτων εξελίξεων. Εθνικοποίηση και πέρασμα στο κράτος των φαρμακευτικών επιχειρήσεων που είναι αναγκαίες για την ύπαρξη κρατικής φαρμακοβιομηχανίας. «Ανυπακοή» στην πατέντα, αν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις αρνηθούν να παρέχουν φάρμακα που θεωρούνται αναγκαία και δεν παράγονται στη χώρα.
• Λειτουργική διασύνδεση των δημόσιων δομών Υγείας-πρόνοιας με τις πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης (κοινωνικά ιατρεία-φαρμακεία).
• Κρατική χρηματοδότηση και αξιοποίηση κοινοτικών πόρων για τη συνέχιση των προγραμμάτων «βοήθειας στο σπίτι», καθώς και των προγραμμάτων αποασυλοποίησης των χρονίως ψυχικά πασχόντων. Δημοσιοποίηση των δομών αποασυλοποίησης. Ανάπτυξη των ψυχιατρικών τομέων στα δημόσια νοσοκομεία, υπαγωγή σε αυτούς των ανοικτών προγραμμάτων που λειτουργούν στην κοινότητα. Λειτουργική ενοποίηση των προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι» με τις μονάδες ΠΦΥ του ΕΣΥ, δηλαδή τα Κ.Υ. και τα περιφερικά ιατρεία, και ένταξη των εργαζομένων στους μονίμους υπαλλήλους του  υπουργείου Υγείας.
• Σύγκρουση με τα ιδιωτικά συμφέροντα που λυμαίνονται τους δημόσιους πόρους και διαπλέκονται με ομάδες και πρόσωπα στο χώρο της Υγείας. Αυστηρότατες ποινές για περιπτώσεις χρηματισμού στο χώρο της Υγείας.

Το όραμά μας για την Υγεία έχει ορίζοντα το σοσιαλισμό
Ο ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ θεωρεί ότι, από τη στιγμή που η Υγεία είναι ένα κοινωνικό δικαίωμα, δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών Υγείας και πρόνοιας και παλεύει  για την ανατροπή αυτής της κατάστασης. Θέτει ως στρατηγικό στόχο τη ριζική αναμόρφωση των υπηρεσιών Υγείας, ώστε αυτές να παρέχουν ενιαία, δημόσια και  δωρεάν φροντίδα σε όλον τον πληθυσμό, με βάση τις ανάγκες του και στόχο την εφαρμογή της συνέχειας στη φροντίδα, δηλαδή την προαγωγή της Υγείας, την πρόληψη της αρρώστιας, την περίθαλψη, τη λειτουργική αποκατάσταση και την κοινωνική επανένταξη των αρρώστων.  Ο δημόσιος τομέας που οραματιζόμαστε δεν έχει σχέση με το σημερινό υποβαθμισμένο και αναποτελεσματικό δημόσιο τομέα, που χαρακτηρίζεται από φαινόμενα αναξιοκρατίας και διαφθοράς. Αγωνιζόμαστε για δημόσιο τομέα αποτελεσματικό, ποιοτικό, φιλικό στους πολίτες, που επιτελεί το ρόλο του σε συνθήκες κοινωνικού και δημοκρατικού ελέγχου.
Η υλοποίηση των στρατηγικών στόχων απαιτεί ένα άλλο πολιτικό περιβάλλον, έναν άλλο συσχετισμό δύναμης στην κοινωνία και την πολιτική, με πρωταγωνιστή τις δυνάμεις της Αριστεράς. Προϋποθέτει την κυβέρνηση της Αριστεράς και έχει ως τελικό ορίζοντα το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας.

Βασικά χαρακτηριστικά της πολιτικής μας είναι:
1. Η πλήρης χρηματοδότηση της Υγείας από το κράτος, που έχει την ευθύνη για την πολιτική Υγείας.
2. Η συγκρότηση ολοκληρωμένου δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και μετανοσηλευτικής αποκατάστασης, ως βασικού πυλώνα του νέου πραγματικά δημόσιου συστήματος Υγείας
3. Η αναβάθμιση της νοσοκομειακής περίθαλψης και η άρση των αποκλεισμών.
4. Ο κοινωνικός έλεγχος μέσω της δημοκρατικής συμμετοχής, στη λήψη των αποφάσεων, των εργαζομένων και των αποδεκτών των υπηρεσιών Υγείας.

* Ο Χρήστος Κόνιαρης είναι εργαζόμενος στο Εθνικό Κέντρο Αναπήρων, ο Αντώνης Καραβάς είναι ιατρός στον Ερυθρό Σταυρό, η Δέσποινα Τοσονίδου, είναι ιατρός στο Ασκληπιείο Βούλας και ο Θεόδωρος Μαρκόπουλος είναι ιατρός ΙΚΑ

 

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!