Έγγραφο των επικεφαλής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, προς το ΥΔΜΗΔ

 

Σημείο προς σημείο αποδομούν το σύστημα αξιολόγησης που προσπαθεί να εφαρμόσει η κυβέρνηση στις δημόσιες υπηρεσίες, οι επικεφαλής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Με υπηρεσιακό τους έγγραφο προς το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης οι προϊστάμενοι των γενικών διευθύνσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, αμφισβητούν τη σκοπιμότητα εφαρμογής αυτού του συστήματος υπογραμμίζοντας ότι η εφαρμογή του «δεν είναι δυνατό να συνεισφέρει θετικά στην αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών των υπηρεσιών μας, αλλά και εν γένει των δημόσιων υπηρεσιών», δηλώνοντας ότι δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί στις υπηρεσίες τους.

Στο έγγραφο που συνυπογράφουν οι προϊστάμενοι παραθέτουν μια σειρά επιχειρημάτων ενάντια στις προκαθορισμένες ποσοστώσεις οι οποίες στρεβλώνουν την αντικειμενική και δίκαιη κρίση των αξιολογητών, ενώ θεωρούν ιδιαίτερα ασαφή και τα κριτήρια που τίθενται. Σχετικά με την υπηρεσία στην οποία εργάζονται τονίζουν την εξαιρετική υποστελέχωσή της, η οποία «έχει παγιώσει ως κανόνα την ενασχόληση των λιγοστών υπαλλήλων της με πλείστα αντικείμενα και την σχεδόν καθημερινή πέραν του ωραρίου –πολλές φορές και Σαββατοκύριακα– απασχόλησή τους, προκειμένου να διεκπεραιωθεί εντός προθεσμίας ο όγκος εργασίας που τους ανατίθεται».

Το κίνημα αντίθεσης στην εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης λαμβάνει διαστάσεις με πολλούς προϊστάμενους να αρνούνται να συμπράξουν σε αυτό. Η ΑΔΕΔΥ διακινεί κείμενο συλλογής υπογραφών, στο οποίο οι υπογράφοντες ζητούν την κατάργηση των διατάξεων του Ν. 4250/2014 που αφορούν την αξιολόγηση και δηλώνουν «την απόφασή μας να μη συνεργήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο στο να τεθούν σε ομηρία και στον προθάλαμο της απόλυσης συνάδελφοί μας».

 

Καίρια ερωτήματα

«Τι νοείται ως “αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα” οργανικών μονάδων, όταν δεν έχουν εφαρμοσθεί ποτέ μέχρι σήμερα μέτρα, όπως π.χ. περιγραφή καθηκόντων θέσεων εργασίας (job description), καθορισμός διακριτών σταδίων χρόνου υλοποίησης διαδικασιών και ορισμός αριθμού υπαλλήλων για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας; Πώς ορίζεται η αποτελεσματικότητα κι αποδοτικότητα άκρως υποστελεχωμένων οργανικών μονάδων;» ρωτούν στο έγγρααφο που απέστειλαν στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης οι προϊστάμενοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Και συνεχίζουν: «Πώς ορίζονται οι προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής; Η αξιολόγηση π.χ. πολύ καλών ή και άριστων, ως προς την απόδοσή τους υπαλλήλων, τοποθετημένων σε μια μονάδα, οι αρμοδιότητες της οποίας δεν εντάσσονται στις προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής, όπως αυτές κι αν ορίζονται, θα επηρεάζεται αρνητικά σε σχέση με άλλους, αντίστοιχης προσφοράς υπαλλήλους, των οποίων όμως η οργανική μονάδα τυγχάνει να εντάσσεται, ως προς τις αρμοδιότητές της, στις προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής; Πώς ακριβώς θα παίξει ρόλο η κατανομή των υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα; Κρίνεται θετικά για την αξιολόγηση των υπαλλήλων το να υπηρετούν σε μια στελεχωμένη ή σε μια υποστελεχωμένη οργανική μονάδα;»

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!