Αρχική διεθνή Γάζα: Οι Χριστιανοί παίρνουν σαφή θέση

Γάζα: Οι Χριστιανοί παίρνουν σαφή θέση

Το πρόβλημα είναι η ισραηλινή κατοχή, όχι κάποιος «πόλεμος πολιτισμών»

Στην Ιερουσαλήμ βρέθηκε ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι, στην ευθύνη του οποίου υπάγεται το Νοσοκομείο Αλ-Αχλί (Νοσοκομείο των Βαπτιστών), που βομβαρδίστηκε από τους Ισραηλινούς προκαλώντας εκατόμβες ανάμεσα στους πρόσφυγες οι οποίοι είχαν καταφύγει στο πάρκινγκ του νοσοκομείου. Το κατοχικό κράτος εκ των υστέρων επιχειρεί να αρνηθεί αυτήν την αποτρόπαια παραβίαση του διεθνούς δικαίου ενώ, όπως έχει ήδη επισημανθεί[1], το έγκλημα πολέμου στο Νοσοκομείο Αλ-Αχλί ήταν μόνο η κορυφή του παγόβουνου… Μέχρι προχθές, πάνω από 6.000 άμαχοι (μεταξύ των οποίων περίπου 2.500 παιδιά), είχαν δολοφονηθεί από τις ισραηλινές βόμβες.

Το νυχτερινό ισραηλινό πλήγμα εναντίον του συγκροτήματος της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα, εξαιτίας του οποίου έχασαν τη ζωή τους 18 Χριστιανοί Παλαιστίνιοι (εκ των οποίων 9 παιδιά, ενώ αγνοείται ακόμα η τύχη δεκάδων από τους 450 αμάχους που είχαν βρει καταφύγιο εκεί) ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι[2]. Χαρακτηριστικά, ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι για πρώτη φορά διαφοροποιήθηκε ανοιχτά από την επίσημη βρετανική πολιτική, καταδικάζοντας τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα, αλλά και τις θανατηφόρες επιθέσεις Ισραηλινών εποίκων εναντίον Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Θρήνος για τους 18 ανθρώπους, εκ των οποίων 9 παιδιά, που έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινό πλήγμα ενώ κοιμούνταν στον ξενώνα του ναού του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα, τη νύχτα της περασμένης Πέμπτης. Ακόμη ψάχνουν στα συντρίμμια για τους αγνοούμενους…

Ήδη την περασμένη εβδομάδα το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είχε χαρακτηρίσει απερίφραστα ως έγκλημα πολέμου το πλήγμα εναντίον του Αγίου Πορφύριου[3], ενώ το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών  υπογράμμισε «την ανάγκη αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτιών της τρέχουσας σύγκρουσης, οι οποίες είναι βαθιά συνυφασμένες με τις δεκαετίες κατοχής, τις παρατεταμένες πολιορκίες της Γάζας και τη συστηματική παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Η καταδίκη των κατοχικών εγκλημάτων από όλες τις Εκκλησίες έχει προκαλέσει την οργή της ισραηλινής κυβέρνησης, και αποσιωπάται προκλητικά από όλα τα μεγάλα ΜΜΕ, αφού χαλά το κλίμα καλλιέργειας «πολέμου των πολιτισμών» από το Ισραήλ και τη Δύση. Μάλιστα ο Έλληνας πρωθυπουργός έσπευσε στον Νετανιάχου ενώ ακόμη ψάχνουν στα ερείπια του Αγίου Πορφυρίου για αγνοούμενους, χωρίς να ψελλίσει κουβέντα για το έγκλημα, αλλά επαναλαμβάνοντας το δυτικό τροπάρι περί «δικαιώματος αυτοάμυνας» μιας κατοχικής δύναμης! Στο φύλλο αυτό δημοσιεύουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την κοινή δήλωση του Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπουρι και των προκαθημένων όλων των Εκκλησιών της Ιερουσαλήμ, καθώς και πρόσφατες τοποθετήσεις του Ελληνορθόδοξου και του Λατίνου Πατριάρχη Ιεροσολύμων.

[1] Προαναγγελθέν έγκλημα (φύλλο 656).
[2] Οι Παλαιστίνιοι Χριστιανοί είχαν ήδη πάρει ανοιχτά θέση κατά του Ισραήλ, βλ. Τι ήρθε να πει αυτός ο πόλεμος (φύλλο 655).
[3] Συνιστά έγκλημα πολέμου (φύλλο 656).


«Δεν προτιθέμεθα να εγκαταλείψωμεν…»

Κοινή δήλωση του Αρχιεπίσκοπου του Καντέρμπουρι και των Πατριαρχών των Εκκλησιών της Ιερουσαλήμ*

μεῖς, οἱ Πατριάρχαι καί οἱ Προκαθήμενοι τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς Ἱερουσαλήμ, συνεκλήθημεν εἰς προσευχήν συμπαραστάσεως μετά τοῦ ἐντιμοτάτου φιλοξενουμένου τῆς Ἱερουσαλήμ, Σεβασμιωτάτου κ. Justin Welby, Ἀρχιεπισκόπου Canterbury, ἐκφράζοντες ὁμοῦ μετ’ αὐτοῦ μέ τόν σθεναρώτερον τρόπον τήν καταδίκην ἡμῶν διά τάς Ἰσραηλινάς ἀεροπορικάς ἐπιδρομάς, αἱ ὁποῖαι ἐξερράγησαν ἄνευ προειδοποιήσεως ἐπί τοῦ συγκροτήματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου εἰς τήν Γάζαν τήν νύκτα τῆς 19ης Ὀκτωβρίου 2023.

Αἱ ἐκρήξεις αὗται ὡδήγησαν εἰς τήν αἰφνίδιον καί καταστροφικήν κατάρρευσιν δύο αἰθουσῶν τῆς Ἐκκλησίας, εἰς τάς ὁποίας εὑρίσκοντο πολλοί πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένων γυναικοπαίδων, οἱ ὁποῖοι κατεκλίνοντο ἔνδον. Δεκάδες εὑρέθησαν κατεσκεπασμένοι καί καταπεπληγμένοι ὑπό τά ἐρείπια. Πολλοί ἐτραυματίσθησαν, ὡρισμένοι σοβαρῶς. Εἰς τήν τελευταίαν καταμέτρησιν εὑρέθησαν δέκα ὀκτώ θανόντες, ἐκ τῶν ὁποίων ἐννέα παιδιά.

Καταδικάζοντες τήν ἐπίθεσιν ταύτην ἐναντίον τοῦ ἀσύλου ἑνός ἱεροῦ τόπου, δέν δυνάμεθα νά ἀγνοήσωμεν ὅτι τό γεγονός τοῦτο δέν ἀποτελεῖ παρά μόνον τήν τελευταίαν τῶν περιπτώσεων τραυματισμοῦ ἤ θανάτου ἀθῴων πολιτῶν ἐξ αἰτίας βομβαρδισμῶν κατά καταφυγίων ἐσχάτης ἀνάγκης. Μεταξύ αὐτῶν εἶναι σχολεῖα καί νοσοκομεῖα, εἰς τά ὁποῖα προσέτρεξαν οἱ πρόσφυγες, ἐπειδή αἱ οἰκίαι αὐτῶν κατεδαφίσθησαν κατά τήν ἀνηλεῆ ἐκστρατείαν βομβαρδισμῶν, ἡ ὁποία διεξήχθη κατά κατοικημένων περιοχῶν εἰς τήν Γάζαν τάς τελευταίας δύο ἑβδομάδας.

Παρά τάς ἀδιακόπους στρατιωτικάς ἀπαιτήσεις δι’ ἐκκένωσιν τῶν φιλανθρωπικῶν ἱδρυμάτων καί τῶν οἴκων λατρείας ἡμῶν, δέν προτιθέμεθα νά ἐγκαταλείψωμεν τήν Χριστιανικήν ἀποστολήν ταύτην, ἐπειδή δέν ὑπάρχει κυριολεκτικῶς οὐδεῖς ἄλλος ἀσφαλής χῶρος, διά νά στραφοῦν οἱ ἀθῷοι πολῖται… Καλοῦμεν τήν Διεθνῆ Κοινότητα νά ἐπιβάλῃ ἄμεσα μέτρα προστασίας εἰς τήν Γάζαν διά τήν δημιουργίαν καταφυγίων. Ἀπευθύνομεν ἔκκλησιν δι΄ ἄμεσον κατάπαυσιν τοῦ πυρός δι’ ἀνθρωπιστικούς λόγους… Τέλος, καλοῦμεν πάσας τάς ἐμπολέμους παρατάξεις νά ἀποκλιμακώσουν τήν βίαν, νά παύσουν τήν στοχοποίησιν τῶν ἀμάχων ἀνεξαρτήτως πολεμικῆς παρατάξεως καί νά ἐνεργοῦν συμφώνως πρός τούς διεθνεῖς κανόνας πολέμου.

Υπογράφουν:

– Ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι, Justin Welby
– Ο Ελληνορθόδοξος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Θεόφιλος Γ΄
– Ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, καρδινάλιος Πιερμπατίστα
– Ο Αρμένιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Νουρχάν Μανουγκιάν
– Ο Κόπτης Αρχιεπίσκοπος Πάσης Παλαιστίνης, Αντώνιος

* Δήλωση της 21/10/2023. Για το πλήρες κείμενο, βλ. την ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων (jerusalem-patriarchate.info).


Ελληνορθόδοξος Πατριάρχης: «Φρικτή δοκιμασία»

Την περασμένη Κυριακή ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ΄ τέλεσε μνημόσυνο υπέρ των θυμάτων του πολέμου στη Γάζα και των φονευθέντων από την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή της Πέμπτης 19 Οκτωβρίου, που έπληξε το συγκρότημα του Ναού του Αγίου Πορφυρίου. Σε ανακοίνωσή του το Πατριαρχείο σημειώνει ότι η ισραηλινή επιδρομή «είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατον τουλάχιστον 18 ατόμων αναζητησάντων καταφύγιον εις το μοναστήριον τούτο, το οποίο χρονολογείται από τον 5ο αιώνα», και τονίζει: «Η στόχευσις των Εκκλησιών και των ιδρυμάτων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των καταφυγίων τα οποία παρέχουν προστασίαν εις τους αμάχους πολίτας, ιδιαιτέρως εις γυναικόπαιδα, οι οποίοι απώλεσαν τας οικίας αυτών λόγω των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών εις κατοικημένας περιοχάς, συνιστά έγκλημα πολέμου το οποίον δεν είναι δυνατόν να αγνοηθή». Στο μνημόσυνο ο Πατριάρχης είπε ότι «οι επιζήσαντες διαθέτουν αντοχάς και είναι πλήρεις Πνεύματος Αγίου» και διαβεβαίωσε ότι «συνεχίζομεν από κοινού να επιδεικνύωμεν πίστιν μετά την φρικτήν δοκιμασίαν ταύτην»…


Λατίνος Πατριάρχης: «Ακατανόητες τραγωδίες»

«Αυτός ο νέος κύκλος βίας έχει προκαλέσει στη Γάζα χιλιάδες θανάτους, συμπεριλαμβανομένων πολλών γυναικών και παιδιών, δεκάδες χιλιάδες τραυματίες, γκρεμισμένες γειτονιές, έλλειψη φαρμάκων, νερού και βασικών αγαθών για πάνω από δύο εκατομμύρια ανθρώπους. Πρόκειται για τραγωδίες που δεν μπορούν να γίνουν κατανοητές και τις οποίες έχουμε καθήκον να καταγγείλουμε και να καταδικάσουμε απερίφραστα. Οι συνεχείς βαρείς βομβαρδισμοί που σφυροκοπούν τη Γάζα εδώ και μέρες θα προκαλέσουν μόνο περισσότερο θάνατο και καταστροφή και θα αυξήσουν το μίσος και την αγανάκτηση. Δεν θα λύσουν κανένα πρόβλημα, αλλά μάλλον θα δημιουργήσουν νέα. Είναι καιρός να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, αυτή η παράλογη βία… Μόνο με τον τερματισμό των δεκαετιών κατοχής και των τραγικών συνεπειών της, καθώς και με την παροχή μιας ξεκάθαρης και ασφαλούς εθνικής προοπτικής στον παλαιστινιακό λαό, μπορεί να ξεκινήσει μια σοβαρή ειρηνευτική διαδικασία».

* Αποσπάσματα από επιστολή του Λατίνου Πατριάρχη στο ποίμνιό του (www.lpj.org, 24/10/2023).

 

Σχόλια

Exit mobile version