Η Έκκληση του Κομερσύ

Εμείς, τα Κίτρινα Γιλέκα των κυκλικών κόμβων, των πάρκινγκ, των πλατειών, των συνελεύσεων, των διαδηλώσεων, συναντηθήκαμε στις 26 και 27 Ιανουαρίου 2019 συγκροτώντας τη «Συνέλευση των Συνελεύσεων», στην οποία εκπροσωπήθηκε μια εκατοντάδα αντιπροσωπειών που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση των Κίτρινων Γιλέκων του Κομερσύ. Αρχής γενομένης στις 17 Νοεμβρίου, από το πιο μικρό χωριό της υπαίθρου ως … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Έκκληση του Κομερσύ.