Για το περιεχόμενο και τη μορφή

Θα αρχίσω από το τέλος – από το παράρτημα, «Για τον Ιστορικό υλισμό» όπου έχετε περιγράψει, υπέροχα και πειστικά για τον κάθε απροκατάληπτο, τα απαραίτητα. Αν έχω κάτι να αντιτείνω είναι ότι μου αποδίδετε περισσότερο έπαινο απ’ ό,τι μου αξίζει, έστω κι αν συμπεριλάβω το κάθε τι που ίσως θα είχα –με τον καιρό– ανακαλύψει … Συνεχίστε να διαβάζετε το Για το περιεχόμενο και τη μορφή.