Το ολοκαύτωμα των δύο πηγών | Του Γιάννη Χοντζέα

Μέσα από τους κόλπους αυτού που ονομάζεται «διεθνής επιστημονική κοινότητα» έχει διαμορφωθεί μια τάση ή κίνηση για τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύει σήμερα η Επιστήμη για τη ζωή, τη γήινη σφαίρα και τον πληθυσμό της. Και προτείνονται ηθικοί κώδικες, επιτροπές δεοντολογίας και ελέγχου σε ορισμένους τομείς όπως η γενετική, η προωθημένη χειρουργική των μεταμοσχεύσεων, και άλλους. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το ολοκαύτωμα των δύο πηγών | Του Γιάννη Χοντζέα.