Το κίνημα διεξόδου και το πολιτικό σύστημα

Αναγκαία η ανασυγκρότηση ενός νέου πολιτικού-κοινωνικού υποκειμένου του Μύρωνα Ξυδάκη   Για να μπουν οι βάσεις ενός κινήματος για τη σωτηρία της χώρας και της κοινωνίας, είναι αναγκαίο να οριοθετηθεί κατ’ αρχάς απέναντι στο πολιτικό σύστημα και να ορίσει δικά του κριτήρια σχετικά με την πολιτική εν γένει. Αυτή η απαίτηση καθίσταται περισσότερο αναγκαία στις … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το κίνημα διεξόδου και το πολιτικό σύστημα.