Σχολές «υψηλής» και «χαμηλής» ζήτησης: Από την γελοιότητα στην πρόκληση

Οι εξαγγελίες του υπουργείου Παιδείας για το νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια και την αναμόρφωση του Λυκείου μπορούν να επαίρονται για πολλές (πανευρωπαϊκού τουλάχιστον επιπέδου) πρωτοτυπίες, π.χ. κατάργηση του μαθήματος των Λατινικών από τις εισαγωγικές εξετάσεις για Φιλολογικά Τμήματα, κατ’ ουσία μείωση των ετών του Λυκείου κατά ένα έτος και μετατροπή της Τρίτης λυκειακής τάξης … Συνεχίστε να διαβάζετε το Σχολές «υψηλής» και «χαμηλής» ζήτησης: Από την γελοιότητα στην πρόκληση.