Πώς κάνουν οι άνθρωποι την ιστορία τους

Θεωρούμε τις οικονομικές συνθήκες, ότι είναι αυτό που καθορίζει σε τελευταία ανάλυση την ιστορική εξέλιξη. Μα και η φυλή ακόμα είναι οικονομικός παράγοντας. Υπάρχουν όμως εδώ δύο σημεία που δεν πρέπει να τα παραβλέπουμε: Α) Η πολιτική, νομική, φιλοσοφική, θρησκευτική, φιλολογική, καλλιτεχνική κ.λπ. ανάπτυξη βασίζεται στην οικονομική. Όλες τους όμως αλληλεπιδρούν επίσης η μια πάνω … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πώς κάνουν οι άνθρωποι την ιστορία τους.