Παθογένειες και ελπίδες

Του Νίκου Μπάντιου*   Η μεγαλύτερη αναπηρία της χώρας είναι ότι έπαψε να παράγει ακόμη και βασικά είδη διατροφής. Αν κατορθώσει να σταθεί πάλι στα πόδια της, εμπλέκοντας στη διαδικασία παραγωγής, στον αγροδιατροφικό τομέα, νέους ανθρώπους, τους εμπνεύσει το συνεταιριστικό πνεύμα, αυτό θα λειτουργήσει θετικά στην ψυχολογία και θα γίνει ένα ανάχωμα στην ολιγοπωλιακή εκμετάλλευση … Συνεχίστε να διαβάζετε το Παθογένειες και ελπίδες.