Γ’ Μέρος: Οι Δύο τρόποι Ύπαρξης

Το πλαίσιο καθορισμού του παραδείγματος του διαφωτιστικού κινήματος έθεσε και τους όρους του τρόπου της Ύπαρξης, που κυριάρχησε τους τρεις τελευταίους αιώνες. Σε έναν πολιτισμό που η ύψιστη αξία είναι τα ατομικά δικαιώματα, τα οποία καθορίζονται από το δικαίωμα της κατοχής, μπορεί εξαρχής να φαίνεται τούτο ως εξέλιξη πολιτιστική, αλλά ο προσδιορισμός από την ακραία … Συνεχίστε να διαβάζετε το Γ’ Μέρος: Οι Δύο τρόποι Ύπαρξης.