Μάρτα Χάρνεκερ: Οι κυβερνήσεις δεν σκεφτόντουσαν την σημασία της λαϊκής πρωταγωνιστικότητας σε ό,τι κάνανε

Συνέντευξη στον Χρήστο Γιοβανόπουλο   Η συνέντευξη που δημοσιεύουμε με τη Μάρτα Χάρνεκερ σε αυτό το φύλλο, αποτελεί συνέχεια της συζήτησης που είχε ο Δρόμος με την γνωστή διανοήτρια και μαρξίστρια την προηγούμενη εβδομάδα. Σε αυτό το «δεύτερο μέρος» ζητήσαμε τη γνώμη της για την υπο-στροφή των ελπιδοφόρων εξελίξεων στην Λατινική Αμερική την πρώτη δεκαετία … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μάρτα Χάρνεκερ: Οι κυβερνήσεις δεν σκεφτόντουσαν την σημασία της λαϊκής πρωταγωνιστικότητας σε ό,τι κάνανε.