Η Πολιτική και το Πολιτικό

Tου Γιώργου Περτσά  Τις τελευταίες δεκαετίες εκφράσεις όπως «η κρίση της πολιτικής», «το τέλος της πολιτικής» ή «μεταπολιτική» προσπαθούν να θέσουν το ζήτημα της προϊούσας αποπολιτικοποίησης της κοινωνικής ζωής, προβάλλοντας παράλληλα το αίτημα μιας «εκ νέου πολιτικοποίησης» ή «επιστροφής της πολιτικής» ως όρο αναζωογόνησης της δημοκρατίας. Πράγματι, η έμφαση στη νομική πλευρά των κοινωνικών προβλημάτων, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Πολιτική και το Πολιτικό.