Η αντιμετώπιση προσφύγων και της ιστορικής τους εμπειρίας στην Ελλάδα

Του Στέργιου Θεοδωρίδη   Η μνήμη και η ιστορική εμπειρία των Ελλήνων της Ανατολής δεν καλοπέρασε στην Ελλάδα. Ούτε καλοπερνά. Το ελληνικό κράτος, στην ουσία, δεν γνωρίζει τους Ρωμιούς της Ανατολής, αν εξαιρέσουμε Σμύρνη και Κωνσταντινούπολη… πού ζουν… πώς ζουν… και μόνο στις αρχές του 20ού αιώνα άρχισε να υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Όμως η ενασχόληση … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η αντιμετώπιση προσφύγων και της ιστορικής τους εμπειρίας στην Ελλάδα.