Γιά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821

του Νίκου Γ. Σβορώνου Ἐδῶ καί δύο χρόνια, στήν ἐπέτειο τῶν ἑκατόν πενήντα χρόνων ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, διαβάζαµε στόν παρισινό τύπο διακήρυξη τριάντα τριῶν πολιτικῶν κρατουμένων τῶν φυλακῶν τῆς Αἴγινας, πού καλοῦσε τούς Ἕλληνες «νά ἐμπνευστοῦν ἀπό τό 1821 καί νά ἀποτινάξουν τό ζυγό τῆς δικτατορίας». Τήν ἴδια στιγµή, μέ ἕνα κείµενο πού … Συνεχίστε να διαβάζετε το Γιά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821.