Ευρωβουλή χωρίς πυξίδα

Η σύνθεση της ευρωβουλής αποτελεί έναν μάλλον παραμορφωμένο καθρέφτη της βούλησης των πολιτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μερικές από τις αιτίες γι’ αυτό πρέπει να αναζητηθούν στο εκάστοτε ύψος της συμμετοχής, αλλά και στην επιβολή ενός ελάχιστου ποσοστού στα περισσότερα κράτη μέλη για την είσοδο στην ευρωβουλή. Έτσι ένα σημαντικό τμήμα των εκλογέων … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ευρωβουλή χωρίς πυξίδα.