Είπαν…

«Τόσο από την άποψη της επικοινωνίας και της γλωσσικής καινοτομίας, όσο αυτήν των οργανωτικών μορφών (βλέπε την υιοθέτηση των μορφών άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας), οι Αριστερές έχουν μόνο να μάθουν από λαϊκιστική εμπειρία. Ακόμη και από τις δεξιές τέτοιες εμπειρίες.»   «Καταλαβαίνω ότι αυτά είναι δύσκολο να χωνευτούν, αλλά είναι σαφές ότι τα τελευταία χρόνια … Συνεχίστε να διαβάζετε το Είπαν….