Από τον Γλέζο και τον Σάντα, στον Βαγορή και στο σήμερα

Ανταπόκριση από την Κύπρο του Γιώργου Τάττη Για μία ακόμη φορά, η κυπριακή κυβέρνηση έδειξε να μην θέλει να προσεγγίσει το Κυπριακό ζήτημα στην πραγματική του διάσταση, που δεν είναι άλλη από την παράνομη εισβολή ενός τρίτου κράτους και την συνεχιζόμενη κατοχή μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, της μόνης διεθνούς αναγνωρισμένης και νόμιμης κρατικής οντότητας στο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Από τον Γλέζο και τον Σάντα, στον Βαγορή και στο σήμερα.